Oldal kiválasztása

Meghívó képviselő-testületi ülésre

 

Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete 2023. május 25-én (csütörtök) 15 órakor tartja rendes, nyilvános ülését, melyre tisztelettel meghívom.

 

Ülés helye: Lakiteleki Polgármesteri Hivatal – Díszterem

 

NAPIREND:

NYÍLT ÜLÉS:

1. Lakitelek Önkormányzatának 2022. évi zárszámadásáról

 

Előadó: Madari Róbert polgármester

2. A közterületek elnevezéséről, a házszámozás szabályairól és az emléktáblák elhelyezésének rendjéről szóló 23/2013. (X.04.) önkormányzati rendeletének módosítása

 

Előadó: Madari Róbert polgármester

3. Javaslat a hatályos HÉSZ módosítására a Tiszaug-Lakitelek kerékpárút megvalósíthatósága érdekében

 

Előadó: Madari Róbert polgármester

4. A Településterv véleményezési eljárásának lezárásáról és az új beépítésre szánt területek kijelölésének szükségességéről

 

Előadó: Madari Róbert polgármester

5. A Lakiteleki Községi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának I. számú módosítása

 

Előadó: Madari Róbert polgármester

6. A Család-és Gyermekjóléti Szolgálat szakmai beszámolója a 2021. évben végzett munkájáról

 

Előadó: Madari Róbert polgármester

7. Beszámoló a 2022. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

 

Előadó: Madari Róbert polgármester

8. A Lakiteleki Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása

 

Előadó: Madari Róbert polgármester

9. A Magyar Falu Program céljai támogatásának keretében állami tulajdonú ingatlanok felajánlása

 

Előadó: Madari Róbert polgármester

10. Döntés a 0149/64. hrsz. alatti ingatlan végleges, más célú hasznosításáról

 

Előadó: Madari Róbert polgármester

11. A lakiteleki 0202/1 helyrajzi számú ingatlan belterületbe vonása

 

Előadó: Madari Róbert polgármester

12. A Lakitelek, Vörösmarty u. 30. alatti lakóépület bővítéséhez településképi vélemény kérése

 

Előadó: Madari Róbert polgármester

13. Döntés „Az orosz-ukrán háború egyéves évfordulójáról” tárgyú, 5/2023. (III.31.) számú határozat támogatásáról

 

Előadó: Madari Róbert polgármester

14. 2023. évi igazgatási szünet elrendelése

 

Előadó: Madari Róbert polgármester

15. Tájékoztatás lakó-pihenő övezet kijelöléséről

 

Előadó: Madari Róbert polgármester

16. Egyéb ügyek 

 

 

ZÁRT ÜLÉS 

17. A Laki-Konyha Nonprofit Kft. 2022. évi egyszerűsített éves beszámolójának jóváhagyása

 

Előadó: Madari Róbert polgármester

18. A Laki-Park Nonprofit Kft. 2022. évi egyszerűsített éves beszámolójának jóváhagyása

 

Előadó: Madari Róbert polgármester

19. A Tőserdő Turisztikai Nonprofit Kft. 2022. évi egyszerűsített éves beszámolójának jóváhagyása

 

Előadó: Madari Róbert polgármester 

20. Tőserdő Turisztikai Nonprofit Kft. tőkerendezése

 

Előadó: Madari Róbert polgármester

21. Kérelem Lakitelek címerének használatára

 

Előadó: Madari Róbert polgármester

22. Önkormányzati lakás bérbeadásának meghosszabbítása közérdekű céllal

 

Előadó: Madari Róbert polgármester

A Képviselő-testület ülésével kapcsolatos anyagok megvitatását Lakitelek Önkormányzata Emberi Erőforrások Bizottsága és Pénzügyi, Vagyongazdálkodási, Településfejlesztési és Idegenforgalmi Bizottsága 2023. május 25-én (csütörtök) 14 órakor összevontan tartja.

Lakitelek, 2023. mákus 22.

    Tisztelettel:

                                                                     Madari Róbert sk.
                                                                     polgármester

 

 Az előterjesztések egyben letölthetők: INNEN

Megszakítás