Oldal kiválasztása

Meghívó képviselő-testületi ülésre

 

Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete 2021. december 16-án, (csütörtök) 14:00 órakor tartja soron következő rendes, nyilvános ülését, melyre tisztelettel meghívom.

 

Ülés helye: Petőfi Sándor Művelődési Ház Közösségi Színtér (Belső Klub)

Tájékoztatjuk, hogy a Képviselő-testületi ülésről videó felvétel az erre irányuló, kötelezettséget megállapító jogszabály hiányában nem készül. A nyilvános ülésre minden érdeklődőt szeretettel várunk.

 

NAPIREND:

NYÍLT ÜLÉS:

1. A Lakiteleki Eötvös Lóránd Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola felvételi kör-zetének véleményezése
Előadó: Madari Róbert polgármester

2. Lakitelek Önkormányzata a korábban 3429/14 hrsz. alatti, 1/1 tulajdoni hányadú ingat-lanából 1135/12882 tulajdoni hányad (jelenleg 3429/17. hrsz. ingatlan) telekalakítással vegyes adásvételi szerződése
Előadó: Madari Róbert polgármester

3. A Képviselő-testület 2022. I. félévi munkaterve
Előadó: Madari Róbert polgármester

4. A Polgármesteri Hivatal felújításával kapcsolatban felmerült plusz költségek jóváhagyá-sáról szóló 137/2021. (IX. 30.) számú határozat kijavítása
Előadó: Madari Róbert polgármester

5. Együttműködési Megállapodás megkötése a GYÓGY-ÁSZ Kft-vel a lakiteleki lakosok laborvizsgálati díjának átvállalására
Előadó: Madari Róbert polgármester

6. Tájékoztató Lakitelek Önkormányzata 2022. évi program naptáráról
Előadó: Madari Róbert polgármester

7. Egyéb ügyek 

 

A Képviselő-testület ülésével kapcsolatos anyagok megvitatását Lakitelek Önkormányzat Emberi Erőforrások Bizottsága és Pénzügyi, Vagyongazdálkodási, Településfejlesztési és Idegenforgalmi Bizottsága 2021. december 13-án (hétfőn) 14:00 órakor (Helyszín: Petőfi Sándor Művelődési Ház Közösségi Színtér- Belső Klub) összevontan tartja.

Lakitelek, 2021. december 10.

    Tisztelettel:

                                                                     Madari Róbert sk.
                                                                     polgármester

 

 Az előterjesztések egyben letölthetők: INNEN

Megszakítás