Oldal kiválasztása

Meghívó képviselő-testületi ülésre

 

Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete 2023. március 22-én (szerdán) 15 órakor tartja rendes, nyilvános ülését, melyre tisztelettel meghívom.

 

Ülés helye: Lakiteleki Polgármesteri Hivatal – Díszterem

 

NAPIREND:

NYÍLT ÜLÉS:

1. Tiszakécske Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság beszámolója 2022. évi tevékenységéről
Előadó: Madari Róbert polgármester

2. Lakitelek Önkéntes Tűzoltó Egyesület beszámolója 2022. évi tevékenységé-ről
Előadó: Madari Róbert polgármester

3. Szabó Mihály Polgárőr Egyesület Lakitelek beszámolója 2022. évi tevé-kenységéről
Előadó: Madari Róbert polgármester

4. A 2023/2024-es nevelési évre az óvodai intézményekben a beiratkozás idő-pontjának meghatározásáról
Előadó: Madari Róbert polgármester

5. A Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás 2023. évi költségveté-sének elfogadása
Előadó: Madari Róbert polgármester

6. A gyermekjóléti alapellátásokhoz kapcsolódó étkezési és gondozási térítési díjak megállapítása
Előadó: Madari Róbert polgármester

7. A Gondozási Központban 2023-ban fizetendő térítési díjak megállapítása
Előadó: Madari Róbert polgármester

8. 2023. évi szünidei gyermekétkeztetés
Előadó: Madari Róbert polgármester

9. Pályázat kiírása lakiteleki bejegyzett és nem bejegyzett civil szervezetek 2023. évi támogatására
Előadó: Madari Róbert polgármester

10. Tőserdő Turisztikai Nonprofit Kft. visszatérítendő támogatása
Előadó: Madari Róbert polgármester

11. Lakitelek Önkormányzata és intézményei közbeszerzési terve a 2023. költ-ségvetési évre
Előadó: Madari Róbert polgármester

12. VP6-7.2.1.1-21 kódszámú felhívásra benyújtott, „Lakitelek külterületi útjai-nak aszfaltozása” című, 3307643262 azonosítószámú projekt keretében kivi-telező kiválasztására irá-nyuló közbeszerzési eljárás teljes körű lebonyolítá-sát ellátó személy/szervezet kiválasztása tárgyában szerződéskötés
Előadó: Madari Róbert polgármester

13. VP6-7.2.1.1-21 kódszámú felhívásra benyújtott, „Lakitelek külterületi útjai-nak aszfaltozása” című, 3307643262 azonosítószámú projekt keretében kivi-telezési munkálatainak teljeskörű műszaki ellenőrzési tevékenység tárgyá-ban szerződéskötés
Előadó: Madari Róbert polgármester

14. A lakiteleki 0182/33-41 helyrajzi számú ingatlanok belterületbe vonása
Előadó: Madari Róbert polgármester

15. Háziorvosi feladat ellátási szerződés 2. számú módosítása
Előadó: Madari Róbert polgármester

16. Együttműködési megállapodás megkötése a Tőserdőért Alapítvány 2023. évi, nyári rendezvényeire
Előadó: Madari Róbert polgármester

17. Kerékpárút építés Kerekdomb és Lakitelek között című, TOP-3.1,1-15-BK1-2016-00007 azonosító számú pályázat keretében facsemeték beszerzése
Előadó: Madari Róbert polgármester

18. Terület és faház bérleti díjak, paintball pálya használat és a kemping fősze-zon 2023-as árjegyzékeinek elfogadása
Előadó: Madari Róbert polgármester

19. Egyéb ügyek

ZÁRT ÜLÉS

20. Gondozási Központ intézményvezetői pályázatának elbírálása
Előadó: Madari Róbert polgármester

21. Önkormányzati lakás bérbeadása közérdekű céllal
Előadó: Madari Róbert polgármester

A Képviselő-testület ülésével kapcsolatos anyagok megvitatását Lakitelek Önkormányzata Emberi Erőforrások Bizottsága és Pénzügyi, Vagyongazdálkodási, Településfejlesztési és Idegenforgalmi Bizottsága 2023. március 22-én (szerda) 14 órakor összevontan tartja.

Lakitelek, 2023. március 17.

    Tisztelettel:

                                                                     Madari Róbert sk.
                                                                     polgármester

 

 Az előterjesztések egyben letölthetők: INNEN

Megszakítás