Oldal kiválasztása

Meghívó képviselő-testületi ülésre

 

Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete 2023. február 15-én (szerdán) 15 órakor tartja rendes, nyilvános ülését, melyre tisztelettel meghívom.

 

Ülés helye: Lakiteleki Polgármesteri Hivatal – Díszterem

 

NAPIREND:

NYÍLT ÜLÉS 

 

1. Lakitelek Önkormányzatának 2023. évi költségvetése 

Előadó: Madari Róbert polgármester

 

2. Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 32/2014. (XI.14.) önkormányzati rendeletének 

Előadó: Madari Róbert polgármester

 

3. Lakitelek Önkormányzata által létrehozott „Lakitelek” elnevezésű face-book közösségi portál szabályzata

Előadó: Madari Róbert polgármester

 

4. Beszámoló a Himalája Blue Kft. 2022. évi tevékenységéről

Előadó: Madari Róbert polgármester

 

5. Beszámoló a Laki Mancs Állatvédelmi Egyesület 2022. évi tevékenysé-géről

Előadó: Madari Róbert polgármester

 

6. Beszámoló a Lakiteleki Települési Értéktár Bizottság 2022. évi munkájá-ról

Előadó: Madari Róbert polgármester

 

7. Beszámoló a Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás 2022. évi működéséről

Előadó: Madari Róbert polgármester

 

8. Beszámoló a Rév Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat 2022. évi munkájá-ról

Előadó: Madari Róbert polgármester

 

9. Beszámoló a Községi Könyvtár 2022. évi tevékenységéről valamint a 2023. évi munkaterv

Előadó: Madari Róbert polgármester

 

10. Beszámoló a Gondozási Központ 2022. évi tevékenységéről

Előadó: Madari Róbert polgármester

 

11. A fogorvosi feladatellátásra kötött megállapodás I. számú módosítása

Előadó: Madari Róbert polgármester

 

12. Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testülete 157/2022. (XI.16.) számú határozatának módosítása

Előadó: Madari Róbert polgármester

 

13. TOP_PLUSZ-1.1.3-21 „Helyi és térségi turizmusfejlesztés” című pályá-zathoz Projekt-előkészítő Tanulmány készítését ellátó személy/szervezet kiválasztása

Előadó: Madari Róbert polgármester

 

14. VP6-19.2.1.-44-10-21 kódszámú „Helyi fejlesztések támogatása” tárgyú felhívásra támogatási kérelem jóváhagyása és önerő biztosítása

Előadó: Madari Róbert polgármester

 

15. Döntés a TOP_Plusz-1.2.3-21 „Belterületi utak fejlesztése” tárgyú felhí-vás keretében pályázat benyújtásáról 

Előadó: Madari Róbert polgármester

 

16. A polgármester és az alpolgármester 2023. évi cafetéria juttatása vala-mint a Lakitelek Önkormányzatánál és intézményeinél foglalkoztatott dolgozók cafetéria juttatása

Előadó: Madari Róbert polgármester

 

17. A lakiteleki 0202/1 helyrajzi számú ingatlan belterületbe vonása

Előadó: Madari Róbert polgármester

 

18. Tőserdő Turisztikai Nonprofit Kft. 2023. évi jegyárak

Előadó: Madari Róbert polgármester

 

19. Egyéb ügyek

 

 

ZÁRT ÜLÉS

 

20. Ideiglenes megbízás a Gondozási Központnál intézményvezetői felada-tok ellátására

Előadó: Madari Róbert polgármester

 

21. 2023. évi kitüntető díjak adományozása 

Előadó: Madari Róbert polgármester

A Képviselő-testület ülésével kapcsolatos anyagok megvitatását Lakitelek Önkormányzata Emberi Erőforrások Bizottsága és Pénzügyi, Vagyongazdálkodási, Településfejlesztési és Idegenforgalmi Bizottsága 2023. február 15-én (szerda) 13 órakor összevontan tartja.

Lakitelek, 2023. február 10.

    Tisztelettel:

                                                                     Madari Róbert sk.
                                                                     polgármester

 

 Az előterjesztések egyben letölthetők: INNEN

Megszakítás