Oldal kiválasztása

Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete 2023. október 24-én (kedd) 15 órakor tartja rendes, nyilvános ülését, melyre tisztelettel meghívom.

Ülés helye: Lakiteleki Polgármesteri Hivatal – Díszterem

NAPIREND:

NYÍLT ÜLÉS:

1. Lakitelek Helyi Építési Szabályzatáról, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról szóló 26/2006. (XII.19.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előadó: Madari Róbert polgármester

2. A közterületek használatáról és a köztisztaságról szóló 19/2013. (IX.06.) önkormányzati rendeletének módosítása

Előadó: Madari Róbert polgármester

3. Önkormányzati rendelet megalkotása a szociális célú tűzifajuttatásról

Előadó: Madari Róbert polgármester

4. Beszámoló a Tőserdőért Alapítvány 2023. évi rendezvényiről

Előadó: Madari Róbert polgármester

5. Tőserdő Turisztikai Nonprofit Kft-vel feladatellátási szerződés megkötése

Előadó: Madari Róbert polgármester

6. Tőserdő Nonprofit Kft. személyi állomány megtartása és bérköltség támogatás kérése

Előadó: Madari Róbert polgármester

7. Szabadstrand ismételt megnyitása a Holt-Tisza partján

Előadó: Madari Róbert polgármester

8. Mobil színpad beszerzése

Előadó: Madari Róbert polgármester

9. Autóskemping elektromos hálózat fejlesztése

Előadó: Madari Róbert polgármester

10. Autóskemping vizesblokkjának minősítésre való felkészítése

Előadó: Madari Róbert polgármester

11. Lisztes János terem az Ökoturisztikai Központban

Előadó: Madari Róbert polgármester

12. Döntés állampapír vásárlásról

Előadó: Madari Róbert polgármester

13. Lakitelek község teljes közigazgatási területén működő közvilágítási berendezések üzemeltetése és karbantartása

Előadó: Madari Róbert polgármester

14. „Tűzifavásárlás” tárgyában vállalkozó kiválasztása

Előadó: Madari Róbert polgármester

15. A lakiteleki 0202/1 helyrajzi számú ingatlan belterületbe vonása (A 74/2023. (V. 25.) számú KT határozat módosítása

Előadó: Madari Róbert polgármester

16. VP6-7.2.1.1-21 kódszámú felhívás keretében „Szilárd burkolatú külterületi közutak építése” tárgyú közbeszerzési eljárást lezáró döntés meghozatala

Előadó: Madari Róbert polgármester

17. A Lévai Iskola tálalókonyha nyílászáróinak cseréje tárgyú beszerzési eljárásban a nyertes ajánlattevő kiválasztása

Előadó: Madari Róbert polgármester

18. Élmény- és Szabadidősport Program 2024 felhívás keretében támogatási kérelem benyújtása

Előadó: Madari Róbert polgármester

19. A lakiteleki fogorvosi körzet működtetése

Előadó: Madari Róbert polgármester

20. Egységes szerkezetbe foglalt vállalkozási szerződés megkötése a BÁCSVÍZ Zrt-vel

Előadó: Madari Róbert polgármester

21. Egyéb ügyek

ZÁRT ÜLÉS

22. Döntés indikatív vételi ajánlatról

Előadó: Madari Róbert polgármester

23. Lakiteleki Öntözési Korlátolt Felelősségű Társaság részére támogatás nyújtása

Előadó: Madari Róbert polgármester

24. Helyi Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztása

Előadó: Madari Róbert polgármester

A Képviselő-testület ülésével kapcsolatos anyagok megvitatását Lakitelek Önkormányzata Emberi Erőforrások Bizottsága és Pénzügyi, Vagyongazdálkodási, Településfejlesztési és Idegenforgalmi Bizottsága 2023. október 24-én (kedden) 13:30 órakor összevontan tartja.

Lakitelek, 2023. október 19.

Tisztelettel:
Madari Róbert sk.
polgármester

Megszakítás