Oldal kiválasztása

Meghívó képviselő-testületi ülésre

 

Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. november 16-án (szerdán) 14:30 órakor tartja rendes, nyilvános ülését, melyre tisztelettel meghívom.

 

Ülés helye: Lakiteleki Polgármesteri Hivatal – Díszterem

 

NAPIREND:

NYÍLT ÜLÉS 

1.Lakitelek Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022.(II.16.) önkormányzati rendeletének IV. számú módosításáról

Előadó: Madari Róbert polgármester

2.A helyi adókról szóló 46/2012. (XII.07.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előadó: Madari Róbert polgármester

3.A Gondozási Központ intézményen belül működtetett személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjról szóló 10/2017.(III.30.) rendelet módosításáról

Előadó: Madari Róbert polgármester

 

4.Kegyeleti közszolgáltatási szerződés módosítása

Előadó: Madari Róbert polgármester

5.Beszámoló a Tőserdőért Alapítvány 2022. évi rendezvényiről 

Előadó: Madari Róbert polgármester

6.Hozzájárulás a Tőserdőért Alapítvány 2023. nyári rendezvényeihez

Előadó: Madari Róbert polgármester

7.Tőserdő szabadstrand 2023-as nyitásáról

Előadó: Madari Róbert polgármester

8.Fürdőkedvezmények árának megtérítése a Tőserdő Nonprofit     

Kft.részére

Előadó: Madari Róbert polgármester

9.„Meglévő fürdőépület tetőszigetelésének beszerzése” tárgyú beszerzési eljárásban a nyertes ajánlattevő kiválasztása

 Előadó: Madari Róbert polgármester

10.Felkészülés a téli síkosság-mentesítésre és hó eltakarításra

Előadó: Madari Róbert polgármester

11.A 748. helyrajzi számú közterület elnevezésének módosítása

Előadó: Madari Róbert polgármester

12.A Petőfi Sándor Művelődési Ház Közösségi Színtér helyiségbérleti díjainak módosítása

Előadó: Madari Róbert polgármester

13.Megállapodás kötése a Magyar Állam tulajdonában álló egyes közutak önkormányzati tulajdonba adásáról

Előadó: Madari Róbert polgármester

14.A Lakiteleki Eötvös Lóránd Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola felvételi körzetének véleményezése

Előadó: Madari Róbert polgármester

15.Ford Transit V363 Duplakabinos alváz Trend L3 típusú gépjármű beszerzése a Laki-Park Kft részére

Előadó: Madari Róbert polgármester

16.Munkamegosztási megállapodás gazdálkodási feladatok ellátására 

Előadó: Madari Róbert polgármester

  

17.TOP-4.1.1-16-BK1-2020-00024 azonosító számú „Egészségház fejlesztése Lakiteleken” című projekthez önerő biztosítása

Előadó: Madari Róbert polgármester

18.Pályázati felhívás a Lakitelek, 1326/126 hrsz.-ú építési telek értékesítésére

Előadó: Madari Róbert polgármester

19.Lakiteleki Polgármesteri Hivatala 2023. évi belső ellenőrzési tervéről

Előadó: Madari Róbert polgármester

20. VP6-7.2.1.1-21 kódszámú Lakitelek külterületi útjainak aszfaltozása című pályázat támogatásától való elállás, valamint a megvalósításhoz kötött szerződések felmondása

Előadó: Madari Róbert polgármester

21. Döntés nyilatkozat megtételéről

Előadó: Madari Róbert polgármester

22. Egyéb ügyek

 

ZÁRT ÜLÉS

      23.  Bursa Hungarica ösztöndíj pályázatok elbírálása

      Előadó: Madari Róbert polgármester

      24.Civil Szervezetek részére támogatás megítélése

      Előadó: Madari Róbert polgármester

      25.Lakiteleki Öntözési Kft. társasági szerződés módosítása

  Előadó: Madari Róbert polgármester

 

 

A Képviselő-testület ülésével kapcsolatos anyagok megvitatását Lakitelek Önkormányzata Emberi Erőforrások Bizottsága és Pénzügyi, Vagyongazdálkodási, Településfejlesztési és Idegenforgalmi Bizottsága 2022. november 16-án (szerdán) 13 órakor összevontan tartja.

Lakitelek, 2022. november 14.

    Tisztelettel:

                                                                     Madari Róbert sk.
                                                                     polgármester

 

 Az előterjesztések egyben letölthetők: INNEN

Megszakítás