Oldal kiválasztása

Meghívó képviselő-testületi ülésre

 

Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. szeptember 29-én, (csütörtökön) 14 óra tartja rendes, nyilvános ülését, melyre tisztelettel meghívom.

 

Ülés helye: Lakiteleki Polgármesteri Hivatal – Díszterem

 

NAPIREND:

NYÍLT ÜLÉS

1. Lakitelek településterveinek előzetes ismertetése
Előadó: Madari Róbert polgármester

2. Lakitelek Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022.(II.16.) önkormányzati rendeletének III. számú módosításáról
Előadó: Madari Róbert polgármester

3. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer (hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatási tanulmányainak támogatása) 2023. évi pályázati fordulójához történő csatlakozás
Előadó: Madari Róbert polgármester

4. A Lakiteleki Szivárvány Óvoda és Bölcsőde 2021/2022-es nevelési év feladatainak végrehajtásáról
Előadó: Madari Róbert polgármester

5. Utazási költségtérítés a lakiteleki középiskolás diákok részére
Előadó: Madari Róbert polgármester

6. „Apríték vásárlás” tárgyában szerződéskötés
Előadó: Madari Róbert polgármester

7. MVM Önkormányzati Kapcsolatok Osztály 2021. évi tájékoztatójának elfogadása
Előadó: Madari Róbert polgármester

8. A Bácsvíz Zrt. ivóvízellátás, illetve közműves szennyvízelvezetés és – tisztítás gördülő fejlesztési terveinek véleményezése
Előadó: Madari Róbert polgármester

9. Lakitelek tulajdonát képező víziközmű vagyon helyzetének ésaz ahhoz kapcsolódó feladatellátási kötelezettségek teljesítésének áttekintése, valamint döntés a feladatellátási kötelezettség és ahhoz kapcsolódó vagyon Magyar Állam részére történő átruházásáról
Előadó: Madari Róbert polgármester

10. Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testülete 42/2020 (III.18) KT. számú határozatával elfogadott „Lakitelek Önkormányzatának a közbeszerzési értékhatár alatti beszerzésekről” szóló szabályzatának II. számú módosítása
Előadó: Madari Róbert polgármester

11. A Tősfürdő jövőbeni, tervezett karbantartási munkálatairól

12. Egyéb ügyek

ZÁRT ÜLÉS

13. Önkormányzati lakások pályázat útján történő bérbeadása
Előadó: Madari Róbert polgármester

14. Kegyeleti gondoskodás
Előadó: Madari Róbert polgármester

15. Lakiteleki, 0149/64 hrsz.-ú ingatlan kisajátítása, kisajátítást megelőző adásvétele
Előadó: Madari Róbert polgármester

A Képviselő-testület ülésével kapcsolatos anyagok megvitatását Lakitelek Önkormányzata Emberi Erőforrások Bizottsága és Pénzügyi, Vagyongazdálkodási, Településfejlesztési és Idegenforgalmi Bizottsága 2022. szeptember 27-én (kedd) 13 órakor összevontan tartja.

Lakitelek, 2022. szeptember 23.

    Tisztelettel:

                                                                     Madari Róbert sk.
                                                                     polgármester

 

 Az előterjesztések egyben letölthetők: INNEN

Megszakítás