Oldal kiválasztása

Meghívó

MEGHÍVÓ

Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete

2012. szeptember 6-án (csütörtökön) 14:00 órakor

ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Ülés helye:  Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme

NAPIREND:

1.    Hirös Hulladékgazdálkodási Kft tájékoztatója a szelektív hulladékgazdálkodási tevékenységről, annak üzemeltetéséről.
Előadó:  Rudics Ákos ügyvezető

2.    Cegléd Város Önkormányzat Képviselő-testületének előterjesztése, melynek tárgya a Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási projekt, annak pénzügyi beszámolója és záró jelentése.
Előadó: Dr. Kavesánszki László projektmenedzser

3.    XVII. Tőserdő Szépe Rendezvény utáni beszámoló a Képviselő Testület részére.
Előadó:  Galgóczy Zsolt Tőserdőért Alapítvány Kuratóriumának elnöke

4.    Tájékoztató a 2012. június 29. és 2012. augusztus 30. közötti időszak polgármesteri munkájáról.
Előadó:   Felföldi Zoltán polgármester

5.    Lakitelek Önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletének módosítása.
Előadó:  Felföldi Zoltán polgármester

6.    Lakitelek Önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 21/2004.(V.27.) rendelet módosítása.
Előadó:  Felföldi Zoltán polgármester 

7.     Első lakáshoz jutók támogatásáról szóló rendelet hatályon kívül helyezése.
Előadó:   Felföldi Zoltán polgármester 

8.    Köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 26/2000.(XI.29.) számú rendelet módosítása.
Előadó:   Felföldi Zoltán polgármester

9.    Személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló, többször módosított 20/2004.(V.27.) számú önkormányzati rendelet módosítása.
Előadó:   Felföldi Zoltán polgármester 

10.    Lakitelek Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának 2012. I. félévi pénzügyi beszámolója.
Előadó:   Felföldi Zoltán polgármester

11.    Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatására vonatkozó igény benyújtásáról.
Előadó:   Felföldi Zoltán polgármester

12.    Homokhátság Fejlődéséért Vidékfejlesztési Egyesület részére visszatérítendő támogatás folyósításáról.
Előadó:   Felföldi Zoltán polgármester

13.    A Gondozási Központ dolgozói létszámgazdálkodását érintő korlátozás feloldása.
Előadó:   Felföldi Zoltán polgármester   

14.    Laki-Gazda Kft alapító okiratának módosítása.
Előadó:   Felföldi Zoltán polgármester

15.    Laki-Konyha Kft alapító okiratának módosítása.
Előadó:   Felföldi Zoltán polgármester

16.    Tőserdő Kft alapító okiratának módosítása.
Előadó:   Felföldi Zoltán polgármester

17.    Lakiteleki Köztemető üzemeltetésére vonatkozó pályázat kiírása.
Előadó:   Felföldi Zoltán polgármester

18.    Iskolatej szállítási szerződés.
Előadó:   Felföldi Zoltán polgármester

19.    Tőserdő Kft közbenső 2012.évi szezonközi beszámolója.
Előadó:   Felföldi Zoltán polgármester
 
20.    Tőserdő Kft beszámolója az II. Tőserdei Lovasnapról.
Előadó:   Felföldi Zoltán polgármester

21.Tájékoztató a 2012. február 3. és augusztus 31. között lefolytatott beszerzésekről.
Előadó:   Felföldi Zoltán polgármester

22. Lovas Polgárőrséggel kötendő együttműködési megállapodás.
Előadó:   Felföldi Zoltán polgármester

23. Lovas-kultúra oktatás együttműködési megállapodás.
Előadó:   Felföldi Zoltán polgármester

24. Egyéb ügyek.

ZÁRT ÜLÉS:

25. Tájékoztató a Lakiteleki Közvilágítási Kft tevékenységéről.
Előadó:  Felföldi Zoltán polgármester

26.    Szociális támogatás.
Előadó:  Felföldi Zoltán polgármesterAz üléshez kapcsolódó dokumentumok letölthetőek innen.

Lakitelek, 2012. augusztus 31.

Felföldi Zoltán
polgármester


9./ Tőserdő Kft-vel, mint bérlővel kötött bérleti
szerződés módosítása.

                 Előadó:   Felföldi Zoltán polgármester

 

           10./
Csatlakozás az Európai Unió Kohézis Alapból kapható támogatások egy részének

                 
felfüggesztése ellen indított akcióhoz.

                 Előadó:   Felföldi Zoltán polgármester

 

         11./
Lakitelek Nagyközség Önkormányzatának felterjesztése iskolatej program
tárgyában.

               Előadó:   Felföldi Zoltán polgármester

Megszakítás