Oldal kiválasztása

Meghívó

MEGHÍVÓ

Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete

2014. szeptember 4-én (csütörtökön) 14:00 órakor

ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Ülés helye:  Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme

NAPIREND:

1. Tájékoztató a 2014. augusztus 9. és augusztus 29. közötti időszak polgármesteri munkáról
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

2. Tájékoztató a 2014. augusztus 9. és augusztus 29. közötti időszak alpolgármesteri munkáról
Előadó: Madari Andor alpolgármester

3. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

4. Beszámoló a Széna vagy Szalma Fesztivál rendezvényről
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

5. Beszámoló a XIX. Tőserdő Szépe Tiszavirág Fesztivál rendezvényről
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

6. Beszámoló a Tősfeszt Fesztivál rendezvényről
/Az előterjesztés később kerül kiosztásra./
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

7. Diétás étkezés és kisétkezés nyersanyag költségének és térítési díjának megállapítása
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

8. A Laki-Konyha Kft. fűtés rendszerének korszerűsítése
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

9. A közterületek használatáról és a köztisztaságról szóló 19/2013. (IX.06.) önkormányzati rende-let módosítása
/Az előterjesztés később kerül kiosztásra./
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

10. A Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Lakiteleki Tagintézményén belül működtetett személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátás intézményi és étkezési térítési díjának megálla-pításáról szóló rendelet módosítása
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

11. A Községi Könyvtár részére könyvtári dokumentumok beszerzéséhez forrás biztosítása
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

12. Rendkívüli önkormányzati támogatás igénylése a 7/2014.(I.31.) BM rendelet alapján
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

13. 170/2012. (X.18.) számú önkormányzati határozat módosítása a kamaszjátszótér kapcsán
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

14. Tájékoztatás nyílt árverésről
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

15. Tanyagondnoki gépjárművek további hasznosítása
/Az előterjesztés később kerül kiosztásra./
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

16. Egyéb ügyek

Az üléshez kapcsolódó dokumentumok letölthetőek innen.


Lakitelek, 2014. augusztus 29.

Felföldi Zoltán
polgármester

Megszakítás