Oldal kiválasztása

Meghívó

MEGHÍVÓ

Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete

2011. szeptember 1-én (csütörtökön) 14,00 órakor

tartja soron következő ülését, melyre tisztelettel meghívom.

Ülés helye:  Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme


NAPIREND:

1./ Tájékoztató a  2011. július 29.  és  augusztus 25. közötti időszak polgármesteri munkájáról.
Előadó:   Felföldi Zoltán polgármester

2./ Lakitelek Önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletének módosítása.
Előadó:   Felföldi Zoltán polgármester

3./ Rendelet alkotás a közterület-felügyeletről.
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

4./ Köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló rendelet módosítása.
Előadó:   Felföldi Zoltán polgármester

5./ Tájékoztató a I. Tőserdei Lovasnap rendezvényről.
Előadó:   Takó József főszervező

6./ Tájékoztató a Széna vagy Szalma Fesztiválról.
Előadó:   Harmatos Zoltán főszervező

7./ Laki-Gazda Kft ügyrendjének jóváhagyása.
Előadó:   Felföldi Zoltán polgármester

8./ Laki-Konyha Kft ügyrendjének jóváhagyása.
Előadó:   Felföldi Zoltán polgármester

9./ Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2011. évi támogatására vonatkozó igény benyújtásáról.
Előadó:   Felföldi Zoltán polgármester

10./ Lakitelek Önkormányzat I. félévi pénzügyi beszámolója, különös tekintettel az Önkormányzat hitelállományára és a kötvény-kibocsátásból eredő kötelezettségekre.
Előadó:   Felföldi Zoltán polgármester

11./ Tájékoztató kötvényforrás menedzsmentről.
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

12./ Kapásfalusi Iskola (Szikra-Oncsa 25.sz.) helyiségének bérbeadása.
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

13./ KEOP 4.2.0./A napelem telepítésére vonatkozó pályázat beadása és saját erő biztosítása.
Előadó:   Felföldi Zoltán polgármester

14./ 1334/10 hrsz.-ú földterület „IV” jelölésű résztulajdonának értékesítése.
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

15./ 1334/10 hrsz.-ú földterület „V” jelölésű résztulajdonának értékesítése.
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

16./ „Lakitelek árvízvédelmi töltés kiépítése” tárgyban megindítandó beszerzési és közbeszerzési eljárások.
/Előterjesztés a bizottsági ülésen kerül kiosztásra./
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

17./ Tájékoztató útépítési pályázat lehetőségről.
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

18./ Egyéb ügyek.

19./ Önkormányzati lakások pályázat útján történő bérbeadása. (zárt ülés)
Előadó:  Felföldi Zoltán polgármester

Az üléshez kapcsolódó dokumentumok letölthetők innen.

Lakitelek, 2011. augusztus 26.

Felföldi Zoltán
polgármester

Megszakítás