Oldal kiválasztása

Meghívó

MEGHÍVÓ

Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete

2011. október 6-án (csütörtökön) 14,00 órakor

tartja soron következő ülését, melyre tisztelettel meghívom.

Ülés helye:  Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme


NAPIREND:

1./ Rendőrség, Polgárőrség és Tűzoltóság  beszámolója a közrend, közbiztonság helyzetéről.
Előadó:   Felföldi Zoltán polgármester

2./ Tájékoztatás kötvényforrás menedzsmentről.

Előadó:   Felföldi Zoltán polgármester

3./Lakitelek árvízvédelmi töltés kiépítése” tárgyú közbeszerzési eljárás lezárása.
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

4./ Lakitelek árvízvédelmi töltés kiépítése projekt megvalósításához szükséges FIDIC mérnöki tevékenység ellátása” tárgyú közbeszerzési eljárás lezárása (KEOP-2.1.2/F/09-2011-0003)
(Előterjesztés a bizottsági üléseken kerül kiosztásra.)
Előadó:   Felföldi Zoltán polgármester

5./ Lakitelek árvízvédelmi töltés kiépítése projekt megvalósításához szükséges projekt menedzsment tevékenység ellátása” tárgyú közbeszerzési eljárás lezárása (KEOP-2.1.2/2F/09-2011-0003)
(Előterjesztés a bizottsági üléseken kerül kiosztásra.)
Előadó:   Felföldi Zoltán polgármester

6./ Tájékoztató a  2011. augusztus 25.  és  szeptember 29. közötti időszak polgármesteri munkájáról.
Előadó:   Felföldi Zoltán polgármester

7./ Szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló többször módosított 15/1993.(IX.16.) rendelet módosítása.
Előadó:   Felföldi Zoltán polgármester

8./ Köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 26/2000.(XI.29.) rendelet módosítása.
Előadó:   Felföldi Zoltán polgármester

9./ Lakitelek Nagyközség Önkormányzata, mint tulajdonos hozzájárulása a DAOP–2.1.1./K-11. pályázat tárgyában
Előadó:   Felföldi Zoltán polgármester

10./ DAOP-5.2.1/a-11-es csapadékvizes pályázat beadása és saját erő biztosítása.
Előadó:   Felföldi Zoltán polgármester

11./ Lakitelek árvízvédelmi töltés kiépítése c.pályázat „Lőszermenesítés” tárgyú beszerzése.
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

12./ Lakitelek árvízvédelmi töltés kiépítése c. pályázat „PR tanácsadás” tárgyú beszerzése.
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

13./ „Helyi piac komplex fejlesztése Lakiteleken” c. pályázat beadása és saját erő biztosítása a pályázatra vonatkozóan.
Előadó:   Felföldi Zoltán polgármester

14./ Tájékoztat fogorvosi rendelő kialakításáról.
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

15./ Polgármester beszámolója a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás Társulási Tanácsában 2011. I. félévében végzett tevékenységéről.
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

16./ „Tájékoztató a Lakiteleki Országzászló és az Emlékezés Harangja, valamint a 2011. augusztus 26-27-ei Kárpát-medencei Testvértalálkozó és Honosítási Ünnepség költségeiről.
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

17./ Tájékoztató a lehetséges iparterületekről.
(Előterjesztés a bizottsági üléseken kerül kiosztásra.)
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

18./ Egyéb ügyek.

Zárt ülés:

19./ Laki-Gazda Kft tárgyi eszköz beruházás.
Előadó:   Felföldi Zoltán polgármester

20./ Laki-Gazda Kft által a települési folyékony hulladék szállításának 2012. január 1-től történő megkezdése.
Előadó:   Felföldi Zoltán polgármester

21./ Laki-Gazda Kft által beszerzendő JCB 4CX kotró rakodógép .
Előadó:   Felföldi Zoltán polgármester

22./ Laki-Gazda Kft részére történő tagi hitel nyújtás.
Előadó:   Felföldi Zoltán polgármester

Az üléshez kapcsolódó dokumentumok letölthetők innen.

Lakitelek, 2011. szeptember 29.

Felföldi Zoltán
polgármester

Megszakítás