Oldal kiválasztása

Meghívó

MEGHÍVÓ

Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete

2012. október 18-án (csütörtökön) 14:00 órakor

rendkívüli ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Ülés helye:  Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme

NAPIREND:

1. Megállapodás megkötése a járási hivatalok kialakításához.
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

2.  Az Eötvös Loránd Napközi Otthonos Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény működtetéséről szóló szándéknyilatkozat.
Előadó:   Felföldi Zoltán polgármester

3. TÁMOP 3.1.4–12/1-2  Innovatív iskolák fejlesztése c. pályázat beadása.
Előadó:  Felföldi Zoltán polgármester

ZÁRT ÜLÉS:

4. „Közvilágítás korszerűsítése Lakiteleken” tárgyú közbeszerzési eljárás lezárása.
Előadó:  Felföldi Zoltán polgármester

5. Közvilágítás korszerűsítése Lakiteleken” tárgyú közbeszerzési új eljárás indítása.
Előadó:  Felföldi Zoltán polgármester

6. Önkormányzati tulajdonú bérlakás lakásbérleti szerződésének meghosszabbítása.
Előadó:  Felföldi Zoltán polgármester

Az üléshez kapcsolódó dokumentumok letölthetőek innen.

A képviselő testületi üléssel kapcsolatos anyagok megvitatását Lakitelek Önkormányzatának Emberi Erőforrások Bizottsága 2012. október 16-án (kedden) 09,00 órakor, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Idegenforgalmi Bizottsága 2012. október 17-én (szerdán) 14,00 órakor tartja meg.

Lakitelek, 2012. október 12.

Felföldi Zoltán
polgármester


9./ Tőserdő Kft-vel, mint bérlővel kötött bérleti
szerződés módosítása.

                 Előadó:   Felföldi Zoltán polgármester

 

           10./
Csatlakozás az Európai Unió Kohézis Alapból kapható támogatások egy részének

                 
felfüggesztése ellen indított akcióhoz.

                 Előadó:   Felföldi Zoltán polgármester

 

         11./
Lakitelek Nagyközség Önkormányzatának felterjesztése iskolatej program
tárgyában.

               Előadó:   Felföldi Zoltán polgármester

Megszakítás