Oldal kiválasztása

Meghívó

MEGHÍVÓ

Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete

2012. november 8-án (csütörtökön) 14:00 órakor

ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Ülés helye:  Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme

NAPIREND:

1. Polgárőrség beszámolója a 2011. október 3. és 2012. október 30. között elvégzett munkáról.
Előadó: Török Nándor elnök

2. Lakitelek Polgármesteri Hivatal 2013. évi belső ellenőrzési terve.
Előadó: Dr. Tóth-Péli Emőke jegyző

3. Tájékoztató a  2012. szeptember 28.  és  október 31.. közötti időszak polgármesteri munkáról.
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

4. Rendelet alkotás az első lakáshoz jutók támogatásáról.
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

5. Beszámoló  Lakitelek Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának 2012. III. negyedévi pénzügyi gazdálkodásáról.
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

6. Lakitelek Önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepciója.
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

7. TFH kezelés díjkalkulációjának, valamint közszolgáltatási szerződésének módosítása.
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

8. Felkészülés a téli síkosság mentesítésre.
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester 

9. Tájékoztató a Duna-Tisza közi nagytérség regionális települési  hulladék gazdálkodási  rendszer projekt fenntartásának helyszíni ellenőrzéséről.
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester 

10. Köztemető üzemeltetésére kiírt pályázat elbírálása.
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

11. Gondozási Központ normatív támogatások nélküli férőhelyek térítési díjai.
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

12. Megállapodás a Tölgy Alapítvánnyal.
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

13. Felterjesztés a Nemzetgazdasági Minisztériumhoz a tervezett  közműadó bevezetésével kapcsolatban.
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

14. Felterjesztés a Vidékfejlesztési Minisztériumhoz az  erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló törvény módosítása tárgyában.
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

15. Egyéb ügyek.

ZÁRT ÜLÉS:

16. Lakáskoncepció 2012.
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

Az üléshez kapcsolódó dokumentumok letölthetőek innen.

A képviselő testületi üléssel kapcsolatos anyagok megvitatását Lakitelek Önkormányzatának Emberi Erőforrások Bizottsága 2012. november 6-án (kedden) 14,00 órakor, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Idegenforgalmi Bizottsága 2012. november 7-én (szerdán) 14,00 órakor tartja meg.

Lakitelek, 2012. október 31.

Felföldi Zoltán
polgármester


9./ Tőserdő Kft-vel, mint bérlővel kötött bérleti
szerződés módosítása.

                 Előadó:   Felföldi Zoltán polgármester

 

           10./
Csatlakozás az Európai Unió Kohézis Alapból kapható támogatások egy részének

                 
felfüggesztése ellen indított akcióhoz.

                 Előadó:   Felföldi Zoltán polgármester

 

         11./
Lakitelek Nagyközség Önkormányzatának felterjesztése iskolatej program
tárgyában.

               Előadó:   Felföldi Zoltán polgármester

Megszakítás