Oldal kiválasztása

Meghívó

MEGHÍVÓ

Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete

2011. november 3-án (csütörtökön) 14,00 órakor

tartja soron következő ülését, melyre tisztelettel meghívom.

Ülés helye:  Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme


NAPIREND:

1./ Tősfürdő K-28-as termálkút felújításának és a K-35-ös rétegvizes kút vízminőségének javításához szükséges fejlesztések jóváhagyása.
Előadó:   Felföldi Zoltán polgármester

2./ Megállapodás az Önkormányzat és a Tőserdőért Alapítvány között.
Előadó:   Felföldi Zoltán polgármester

3./ Lakitelek Polgármesteri Hivatal 2012. évi belső ellenőrzési terve.
Előadó:   Felföldi Zoltán polgármester

4./ Eötvös iskolai felnőttképzés megindítása.
Előadó:   Felföldi Zoltán polgármester

5./ Tájékoztató a  2011. szeptember 29.  és október 28. közötti időszak polgármesteri munkájáról.
Előadó:   Felföldi Zoltán polgármester

6./ Polgármesteri Hivatal és önkormányzat önálló intézménye 2011. I-III. negyedévi pénzügyi beszámolója.
Előadó:   Felföldi Zoltán polgármester

7./ Lakitelek Önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletének módosítása.
Előadó:   Felföldi Zoltán polgármester

8./ Lakitelek Önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciója.
Előadó:   Felföldi Zoltán polgármester

9./ Tájékoztatás kötvényforrás felhasználásról.
Előadó:   Felföldi Zoltán polgármester

10./ Pályázati kiírás Lakitelek Önkormányzat és intézményeinél, valamint Korlátolt Felelősségű Társaságainál betöltendő munkavédelmi, tűzvédelmi, környezetvédelmi szaktanácsadói állás betöltésére.
Előadó:   Felföldi Zoltán polgármester

11./ Felterjesztés a Nemzetgazdasági Minisztériumhoz az adózás rendjéről szóló törvény módosítása tárgyában.
Előadó:   Felföldi Zoltán polgármester

12./ DAOP-3.1.1/B-11 jelű pályázat tervezési feladatainak ellátása tárgyú beszerzés lezárása.
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

13./ Lakitelek Nagyközség Önkormányzatának nyilatkozata a DAOP-2.1.1./K-11. pályázat tárgyában.
Előadó:   Felföldi Zoltán polgármester

14./ „Lakitelek árvízvédelmi töltés kiépítése projekt megvalósításához szükséges projekt menedzsment tevékenység ellátása” tárgyú közbeszerzési eljárás elindítása (KEOP-2.1.2/2F/09-2011-0003)
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

15./ Térfigyelő kamerarendszer karbantartásáról.
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

16./ Beszámoló a Tősfürdő 2011. évi működéséről.
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

17./ Tőserdő Turisztikai Kft. alapítása.
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

18./ Felkészülés a téli síkosság mentesítésre.
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

19./ Felhatalmazás közszolgáltatási szerződések megkötésére.
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

20./ Részvétel a Homokhátság Fejlődéséért Nonprofit Egyesület alapításában.
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

21./ Lakitelek, Kossuth Lajos u. 32. szám alatti önkormányzati ingatlan értékesítése.
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

22./ Lakiteleki Önkéntes Segítők Egyesületének kérelme a Lakitelek,Széchenyi krt. 46/b. szám alatti önkormányzati tulajdonú bérlakás használata tárgyában.
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

23./ Tájékoztató önkormányzati iparterület kialakításának lehetőségeiről.
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

24./ Egyéb ügyek.

25./ Fellebbezés elbírálása (zárt ülés)
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

26./ Laki-Konyha Kft. (zárt ülés)
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

Az üléshez kapcsolódó dokumentumok letölthetők innen.

Lakitelek, 2011. október 28.

Felföldi Zoltán
polgármester

Megszakítás