Oldal kiválasztása

Meghívó

MEGHÍVÓ

Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete

2011. május 5.-én (csütörtökön) 14,00 órakor

tartja soron következő ülését, melyre tisztelettel meghívom.

Ülés helye:  Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme

NAPIREND:

1./ Tájékoztató a 2011. április 1. és április 28. közötti időszak polgármesteri munkájáról.
Előadó:   Felföldi Zoltán polgármester

2./ Rendelet alkotás az ebek tartós egyedi azonosíthatóságának biztosítására.
Előadó:   Felföldi Zoltán polgármester

3./ Beszámoló a Bölcsőde 2010. évi szakmai munkájáról.
Előadó:   Felföldi Zoltán polgármester

4./ Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás társulási megállapodásának módosítása.
Előadó:   Felföldi Zoltán polgármester

5./  Beszámoló a 2010. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról.
Előadó:   Felföldi Zoltán polgármester

6./ Pályázat benyújtása a Kárpát-medencei testvértalálkozó és honosítási ünnepség támogatására.
Előadó:   Felföldi Zoltán polgármester

7./  014/6 és 2014/7 hrsz.-ú ingatlanok kijelölése értékesítésre.
Előadó:   Felföldi Zoltán polgármester

8./ 3129/13 hrsz.-ú „lólegelő” hasznosítása iránti kérelem.
Előadó:   Felföldi Zoltán polgármester

9./ Tősfürdő területén fejlesztési célú területbérlet iránti kérelem.
Előadó:   Felföldi Zoltán polgármester

10./ Tag jelölése a Tisza-Kunsági Vízgazdálkodási Társulat taggyűlésébe.
Előadó:   Felföldi Zoltán polgármester

11./ Egyéb ügyek.

12./ Önkormányzati lakások pályázat útján történő bérbeadása. (zárt ülés)
Előadó:   Felföldi Zoltán polgármester

Az üléshez kapcsolódó dokumentumok letölthetők innen.

Lakitelek, 2011. április 28.

Felföldi Zoltán
polgármester

Megszakítás