Oldal kiválasztása

Meghívó

MEGHÍVÓ

Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete

2012. június 7-én (csütörtökön) 14:00 órakor

ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Ülés helye:  Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme

NAPIREND:

1./ Tájékoztató a  2012. március 29. és 2012. június 6. közötti időszak polgármesteri munkájáról.
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

2./ Lakitelek Önkormányzat 2012.évi költségvetési rendeletének módosítása.
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

3./ Lakások és egyéb építmények építéséhez, kialakításához kapcsolódó parkolóhelyek biztosításáról, azok pénzbeli megválthatóságáról.
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

4./ Szociális ellátásokról szóló rendelet módosítása.
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

5./ A köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 26/2000.(XI.29.) önkormányzati Rendelet módosítása.
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

6./ Gondozási Központ intézményi térítési díjáról és személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjának megállapításáról szóló 8/1993.(III.31.) rendelet módosítása.
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

7./ KEOP-1.3.0/09-11-2011-0023 jelű „Kék-víz” Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség javító programhoz kapcsolódó Eu Önerő alap pályázathoz szükséges saját erő biztosítása.
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

8./ Dél-alföldi Ivóvízminőség-javító Konzorcium részére tervezési hozzájárulásként befizetett és fennmaradt önerő átutalásának módjáról.
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

9./ Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete által hozott 73/2012.(V.03.) számú határozatának kiegészítése. (Tőzegbánya)
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

10./ 11/2012.(II.02.) sz. alatti határozat visszavonása valamint a települési folyékony hulladék kvóta átadása
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

11./ DAOP-5.2.1/A-11-es csapadékvizes pályázat saját erő biztosítása a pályázatra vonatkozóan
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

12./ 2027/7 hrsz.-ú ingatlan részbeni értékesítése.
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

13./ Tájékoztató a Tőserdő Kft 2012. évi szezon kezdéséről.
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

14./ Eötvös Iskola Lakiteleki Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda Tagintézménye által benyújtani kívánt TÁMOP-3.1.11.-12/2 óvodafejlesztés és a TÁMOP-6.1.2-11/1 Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód program – lokális színterek c. pályázatról.
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

15./ Gondozási Központ alapító okiratának módosítása.
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

16./ Gondozási Központ Szervezeti és Működési Szabályzata.
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

17./ Gondozási Központ szakmai programja.
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

18./ Gondozási Központ házirendje.
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

19./ Lakiteleki Bölcsőde alapító okiratának módosítása.
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester
 
20./ Lakiteleki Bölcsöde Szervezeti és Működési Szabályzata.
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

21./ Lakiteleki Bölcsőde szakmai programja
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

22./ Lakiteleki Bölcsőde házirendje.
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

23./ Egyéb ügyek.

ZÁRT ÜLÉS:

24./ Lakitelek Önkormányzatának tulajdonában lévő lakások pályáztatását lezáró döntés meghozatala.
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

25./ Behajthatatlan követelések.
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

26./ Jubileumi jutalom.
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

27./ Egyéb
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

Az üléshez kapcsolódó dokumentumok letölthetőek innen.

Lakitelek, 2012. június 1.

Felföldi Zoltán
polgármester


9./ Tőserdő Kft-vel, mint bérlővel kötött bérleti
szerződés módosítása.

                 Előadó:   Felföldi Zoltán polgármester

 

           10./
Csatlakozás az Európai Unió Kohézis Alapból kapható támogatások egy részének

                 
felfüggesztése ellen indított akcióhoz.

                 Előadó:   Felföldi Zoltán polgármester

 

         11./
Lakitelek Nagyközség Önkormányzatának felterjesztése iskolatej program
tárgyában.

               Előadó:   Felföldi Zoltán polgármester

Megszakítás