Oldal kiválasztása

Meghívó

MEGHÍVÓ

Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete

2012. július 5-én (csütörtökön) 14:00 órakor

ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Ülés helye:  Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme

NAPIREND:

1./ Tájékoztató a  2012. június 8. és 2012. június 4. közötti időszak polgármesteri munkájáról.
Előadó:   Felföldi Zoltán polgármester

2./ Egyes önkormányzati rendeletek deregulációs hatályon kívül helyezéséről szóló rendelet megalkotása
Előadó:  Felföldi Zoltán polgármester

3./ „Komplex épületenergetikai korszerűsítés Lakitelek Nagyközség Önkormányzatánál – Polgármesteri Hivatal” tárgyú közbeszerzési eljárás lezárása.(KEOP-4.9.0/11-2011-0031)
Előadó:  Felföldi Zoltán polgármester

4./ „Komplex épületenergetikai korszerűsítés Lakitelek Nagyközség Önkormányzatánál – Művelődési Ház” tárgyú közbeszerzési eljárás lezárása.(KEOP-4.9.0/11-2011-0031)
Előadó:   Felföldi Zoltán polgármester

5./ „Komplex épületenergetikai korszerűsítés Lakitelek Nagyközség Önkormányzatánál – Rendőrség” tárgyú közbeszerzési eljárás lezárása. (KEOP-4.9.0/11-2011-0031)
Előadó:  Felföldi Zoltán polgármester

6./ Védetté nyilvánítási eljárás kezdeményezése
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

7./ Tájékoztatás a KEOP-4.9.0/11/2011-0031 jelű energetikai pályázathoz kötendő vállalkozási szerződésről.
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

8./ Tájékoztatás üdülőtulajdonos panaszos leveléről.
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

9./ Lakitelek Önkormányzata szociális rászorultságtól függő pénzbeni és természetbeni ellátásokról szóló 15/1993. (IX.16.) számú rendeletének módosítása tárgyában.
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

10./ Egyéb ügyek.

ZÁRT ÜLÉS:

11./ Önkormányzati tulajdonú lakás bérbeadása.
Előadó:   Felföldi Zoltán polgármesterAz üléshez kapcsolódó dokumentumok letölthetőek innen.

Lakitelek, 2012. június 29.

Felföldi Zoltán
polgármester


9./ Tőserdő Kft-vel, mint bérlővel kötött bérleti
szerződés módosítása.

                 Előadó:   Felföldi Zoltán polgármester

 

           10./
Csatlakozás az Európai Unió Kohézis Alapból kapható támogatások egy részének

                 
felfüggesztése ellen indított akcióhoz.

                 Előadó:   Felföldi Zoltán polgármester

 

         11./
Lakitelek Nagyközség Önkormányzatának felterjesztése iskolatej program
tárgyában.

               Előadó:   Felföldi Zoltán polgármester

Megszakítás