Oldal kiválasztása

Meghívó

MEGHÍVÓ

Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete

2014. február 6-án (csütörtökön) 14:00 órakor

ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Ülés helye:  Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme

NAPIREND:

1. Tájékoztató a 2013. november 30 – 2014. január 31. közötti időszak polgármesteri munkáról
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

2. Tájékoztató a 2014. január 1 – 2014. január 31. közötti időszak alpolgármesteri munkáról
Előadó: Madari Andor alpolgármester

3. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

4. Tájékoztató a Kerekdomb-Lakitelek közötti kerékpárút tervéről
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

5. A Tiszaug-Lakitelek közötti kerékpárút tanulmánytervének megvitatása
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

6. Lakitelek településközpont zöldfelületeinek rehabilitációja koncepcióterv megvitatása
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

7. Lakitelek Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013.(II.08.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

8. Lakitelek Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotása
/Az előterjesztés később kerül kiosztásra./
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

9. Beszámoló a Községi Könyvtár 2013. évi munkájáról
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

10. Beszámoló a Gondozási Központ 2013. évi munkájáról
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

11. Beszámoló a Művelődési Ház 2013. évi munkájáról
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

12. Beszámoló a Himalája Blue Kft. 2013. évi tevékenységéről
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

13. Az önkormányzat és a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek 2013. évi éves összefoglaló ellenőrzési jelentése
Előadó: dr. Tóth-Péli Emőke jegyző

14. A települési szilárd hulladék kezelésére irányuló kötelező közszolgáltatás szabályairól szóló rendelet megalkotása
/Az előterjesztés később kerül kiküldésre./
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

15. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelésének kötelező közszolgáltatásáról szóló rendelet megalkotása
/Az előterjesztés később kerül kiküldésre./
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

16. „A helyi piac komplex fejlesztése Lakiteleken” című pályázat önerő biztosítása
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

17. Eljárást lezáró döntés meghozatala „A helyi piac komplex fejlesztése Lakiteleken” című közbeszerzési eljárásban
/Az előterjesztés később kerül kiküldésre./
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

18. Lakitelek Önkormányzata és intézményei Közbeszerzési terve a 2014. költségvetési évre
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

19. Pályázat kiírása a Muraközy utca 29. szám alatti két önkormányzati lakás bérlésére
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

20. Bácsvíz Zrt-vel kötött vagyonkezelési szerződés módosítása
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

21. Falugyűlés, külterületi fórum és üdülőterületi fórum időpontjának meghatározása
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

22. Gondozási Központ térítési díjának meghatározása
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

23. A Helyi Építési Szabályzat módosítása
/Az előterjesztés később kerül kiküldésre./
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

24. Egyéb ügyek

ZÁRT ÜLÉS

25. Közvilágítás hatékonyságnövelésének megvizsgálása
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

A képviselő testületi üléssel kapcsolatos anyagok megvitatását Lakitelek Önkormányzata Emberi Erőforrások Bizottsága 2014. február 4-én (kedden) 09,00 órakor, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Idegenforgalmi Bizottság 2014. február 5-én (szerdán) 14,00 órakor tartja meg.

Az üléshez kapcsolódó dokumentumok letölthetőek innen.


Lakitelek, 2014. január 31.

Felföldi Zoltán
polgármester

Megszakítás