Oldal kiválasztása

Meghívó

MEGHÍVÓ

Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete

2012. december 6-án (csütörtökön) 14:00 órakor

ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Ülés helye:  Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme

NAPIREND:

1. Tájékoztató a  2012 . november 1-től  és  2012 . november 30.  közötti időszak polgármesteri munkáról.
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

2. Tőserdőért Alapítvány beszámolója a 2012. évi XVIII. Tőserdő Szépe Tiszavirág Fesztiválról.
Előadó: Galgóczy Zsolt Tőserdőért Alapítvány Kuratóriumának elnöke

3. V. Széna vagy Szalma Hagyományőrző Fesztivál és Kézműves vásár.
(Előterjesztés a bizottsági üléseken kerül kiosztásra.)
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

4. Lakitelek Önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletének módosítása.
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

5. Az intézményi étkezésben részesülők nyersanyagköltségének megállapítása.
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester 

6. A vízdíj hatósági árának megállapításáról szóló 20/2006. (IX. 28.) és 35/2011. (XII.2.) önkormányzati rendeleteinek valamint a csatornaszolgáltatás hatósági árának megállapításáról 17/2007. (VIII.11.) számú valamint az azt módosító 31/2007. (XII.19.), 25/2008. (XII.18.), 25/200. (XII.15.), 1/2010. (I.15.), 19/2010. (XII.3.), 34/2011. (XII.2.) önkormányzati rendeleteinek hatályon kívül helyezése
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

7. Helyi adókról szóló rendelet alkotása.
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester 

8. Közszolgáltatási szerződés módosítás, a települési szilárd hulladék szállítására.
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester 

9. Üzemeltetési szerződés a szennyvízcsatorna hálózat és telep működtetésére valamint a csatornaszolgáltatási tevékenység kalkulált költségeinek táblázata.
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

10. Tőserdő Turisztikai szezonvégi beszámolója a 2012. évről.
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester 

11. Tisza-menti Közoktatási Intézményfenntartó Társulás működésével kapcsolatos döntés meghozatala.
(Előterjesztés a bizottsági üléseken kerül kiosztásra.)
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

12. Petőfi Sándor Művelődési Ház helyiségeinek használatáról, bérbeadásáról.
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

13. Lakitelek Önkormányzat 2013. évi munkaterve.
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

14. Duna-Tisza Közi Nagytérség Regionális Települési Szilárdhulladék Gazdálkodási Rendszerrel kapcsolatos tájékoztató.
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

15. Kecskemét és Térségi Többcélú Társulás további működésével kapcsolatos döntés meghozatala.
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

16. Egyéb ügyek.

ZÁRT ÜLÉS:

17. Laki-Gazda Kft tárgyi eszköz beruházása.
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

18. Tagi kölcsön biztosítása.
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

19. Tőserdő Turisztikai Kft 2012. éves belső ellenőrzési összefoglaló jelentése.
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

20. Tőserdő Turisztikai Korlátolt Felelősségű Társaság vezető tisztségviselő jogviszonyának megszüntetése és a megüresedő álláshelyére pályázat kiírása.
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

21. „Közvilágítás korszerűsítése Lakiteleken” tárgyú közbeszerzési eljárás lezárása és új eljárás indítása
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

22. Közvilágítási feladatátvállalási szerződés módosításáról
(A mellékletek a bizottsági ülésekre kiosztásra kerülnek)
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

Az üléshez kapcsolódó dokumentumok letölthetőek innen.

A képviselő testületi üléssel kapcsolatos anyagok megvitatását Lakitelek Önkormányzatának Emberi Erőforrások Bizottsága 2012. december 4-én (kedden) 10,00 órakor, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Idegenforgalmi Bizottsága 2012. december 5-én (szerdán) 08,30 órakor tartja meg.

Lakitelek, 2012. november 30.

Felföldi Zoltán
polgármester


9./ Tőserdő Kft-vel, mint bérlővel kötött bérleti
szerződés módosítása.

                 Előadó:   Felföldi Zoltán polgármester

 

           10./
Csatlakozás az Európai Unió Kohézis Alapból kapható támogatások egy részének

                 
felfüggesztése ellen indított akcióhoz.

                 Előadó:   Felföldi Zoltán polgármester

 

         11./
Lakitelek Nagyközség Önkormányzatának felterjesztése iskolatej program
tárgyában.

               Előadó:   Felföldi Zoltán polgármester

Megszakítás