Oldal kiválasztása

Meghívó

MEGHÍVÓ

Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete

2014. április 3-án (csütörtökön) 14:00 órakor

ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Ülés helye:  Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme

NAPIREND:

1. Tájékoztató a 2014. március 1. és március 28. közötti időszak polgármesteri munkáról
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

2. Tájékoztató a 2014. március 1. és március 28. közötti időszak alpolgármesteri munkáról
Előadó: Madari Andor alpolgármester

3. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

4. Beszámoló a „Kék-Víz” – Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 2013. évi működéséről
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

5. Beszámoló a lakiteleki labor 2013. évi működéséről
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

6. Tájékoztató a Lakiteleki Torna Egylet által beadott és beadandó pályázatairól
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

7. A Himalája Blue Kft-vel kötött kegyeleti közszolgáltatási szerződés 1. számú módosítása
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

8. Faház kávézó hasznosítására kiírt pályázat lezárása
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

9. Rákóczi Ferenc u. 28. szám alatti ingatlan értékesítésére kiírt pályázat lezárása
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

10. A Tőserdő Turisztikai Kft. és a NORDFEST Játékpark Kft. jegyár megosztása a Tőssellő vízi gyermekfoglalkoztató kapcsán
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

11. A Tőserdő Turisztikai Kft. jegyárainak jóváhagyása
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

12. A Tőserdő Kft. eredmény felhasználása
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

13. A Tőserdő Turisztikai Kft. törzstőke emelése
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

14. A Tőserdő Turisztikai Kft. könyvvizsgálójával kötendő megbízási szerződése
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

15. Lakitelek Önkormányzata 2013. évi zárszámadási rendeletének elfogadása
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

16. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelésének kötelező közszolgáltatásáról szóló rendelet megalkotása
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

17. A vásárokról és a piacokról szóló 18/2001.(VI.27.) számú rendelet módosítása
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

18. Az épített örökség helyi védelmével összefüggő szabályokról szóló 26/2008.(XII.18.) számú rendelet módosítása
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

19. Feladat ellátási szerződés kötése bölcsődei ellátásra
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

20. Szikra-Oncsa 4/a önkormányzati ingatlan bérlőkijelölési joga
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

21. A nem lakáscélú helyiségek, valamint egyéb ingatlanok bérleti díjának meghatározása
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

22. Lakitelek Önkormányzata által támogatott civil szervezetek 2013. évi elszámolása
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

23. Lakitelek Önkéntes Tűzoltó Egyesület helyiségbérleti szerződése
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

24. Lakiteleki Faluszépítő Egyesület támogatása a Zöldövezet pályázat kapcsán
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

25. Szikra tanya 46. (hrsz. 3585) önkormányzati ingatlan értékesítésre kijelölése
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

26. Szent Flórián-napi majális
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

27. Lakiteleki Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

28. Beszámoló a Tisza-menti Köznevelési és Gyermekjóléti Társulás Társulási Tanácsában végzett munkáról
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

29.    Egyéb ügyek

Az üléshez kapcsolódó dokumentumok letölthetőek innen.


Lakitelek, 2014. március 28.

Felföldi Zoltán
polgármester

Megszakítás