Oldal kiválasztása

Meghívó a képviselő-testületi ülésre - július 14.

Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló, 2011. évi CLXXXIX. törvény 43. §-ában foglalt rendelkezése alapján

2016. szeptember 8-án (csütörtök) 14:00 órakor

tartja soron következő ülését és taggyűlését,
melyre tisztelettel meghívom.

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme

 

NAPIREND


1. 3129/13 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlan használatának ingyenes átengedése a helyi polgárőrség részére

Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester

2. Beszámoló a 2016. évi Tőserdő Szépe Fesztiválról
Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester

3. A helyi adókról szóló 46/2012. (XII.07.) számú önkormányzati rendelet módosításával kapcsolatban háziorvosok kérelmének elbírálása
Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester

4. Lakitelek Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II.12.) számú rendelet módosítása
Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester

5. A Tisza-menti Köznevelési és Gyermekjóléti Társulás 2016. évi költségvetésének módosítása
Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester

6. Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 32/2014. (XI.14.) számú önkormányzati rendelet módosítása 
Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester

7. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer (hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatási tanulmányainak támogatása) 2017. évi pályázati fordulójához történő csatlakozás
Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester

8. A Bácsvíz Zrt. ivóvízellátás, illetve közműves szennyvízelvezetés és – tisztítás gördülő fejlesztési terveinek véleményezése
Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester

9. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló pályázati kiírás alapján pályázat benyújtása és saját forrás biztosítása
Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester

10. Pályázat benyújtása a települési önkormányzatok rendkívüli támogatására
Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester

11. Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének Lakitelek jelképeiről és névhasználatáról szóló 24/2013. (X.04.) számú önkormányzati rendeletének módosítása

12. Együttműködési Megállapodás megkötése a GYÓGY-ÁSZ Kft-vel a laborvizsgálatok díjának fedezésére a lakiteleki lakosok vonatkozásában
Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester

13. Hajdú István egyéni vállalkozó önkormányzati támogatásának elszámolása
Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester

14. A helyi szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló rendelet megalkotása
Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester

15. Lakitelek Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának elfogadása
Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester

        16. Egyebek

Az üléshez kapcsolódó dokumentumok letölthetőek innen.

A Képviselő-testület ülésével kapcsolatos anyagok megvitatását Lakitelek Önkormányzat Emberi Erőforrások Bizottsága 2016. szeptember 6-án (kedden) 8.00 órakor, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Idegenforgalmi Bizottság 2016. szeptember 6-án (kedden) 14.00 órakor tartja.

Lakitelek, 2016. augusztus 31.

                                                                       Tisztelettel:

                                                                                                    Zobokiné Kiss Anita sk.
                                                                                                             polgármester

 

Megszakítás