Oldal kiválasztása

 

 

Meghívó a képviselő-testületi ülésre - július 14.

Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló, 2011. évi CLXXXIX. törvény 43. §-ában foglalt rendelkezése alapján

2016. november 10.-én (csütörtök) 14:00 órakor

tartja soron következő ülését, melyre tisztelettel meghívom.

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme

 

 

NAPIREND:

 

1.Lakitelek Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II.12.) számú rendelet

   módosítása

Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester

2. A helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet megalkotása

Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester

3.A 167/2016. (IX.08.) számú önkormányzati határozat módosítása

Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester

4.Ajándékozási szerződés módosítása

Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester

5.Bérleti szerződés kötése a Sylex Kft-vel, szentkirályi ingatlanra

Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester

6.TOP-3.1.1-15 kódszámú kerékpárút építési pályázathoz kapcsolódó polgármesteri

   felhatalmazás meghozatala

Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester

7.Javaslat jutalom kifizetésére

Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester

8.2017. évi belső ellenőrzési terv

Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester

9.Beszámoló a Lakiteleki Települési Értéktár Bizottság 2016. évi munkájáról

Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester

10.Beszámoló a Grill terasz büfé 2016. évi működéséről, eredményéről

Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester

11.Beszámoló a Tőserdő Turisztikai Kft. 2016. évi turisztikai szezonjáról

Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester

12.Felkészülés a téli síkosság-mentesítésre és hó eltakarításra

Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester

13.Döntés Szolidáris Vidékért Alapítvány létrehozásáról

Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester

14.Tájékoztatás a Laki-Gazda Kft. részére nyújtott tagi kölcsönről

Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester

15.Tájékoztató Lakitelek Önkormányzata 2017. évi program naptáráról

Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester

16.Tulajdonosi hozzájárulás 1956-os emléktábla létesítéséhez

Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester

17.Lakiteleki Önkéntes Tűzoltó Egyesület önkormányzati támogatásának elszámolása

Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester

18.Rendeletalkotás a szociális célú tűzifajuttatásról

Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester

19.Egyéb ügyek

A Képviselő-testület ülésével kapcsolatos anyagok megvitatását Lakitelek Önkormányzat Emberi Erőforrások Bizottsága 2016. november 8-án (kedden) 8.00 órakor, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Idegenforgalmi Bizottság 2016. november 8-án (kedden) 14.00 órakor tartja.

 

Az üléshez kapcsolódó dokumentumok letölthetők innen

 

 

Lakitelek, 2016. november 4.

Tisztelettel:

Zobokiné Kiss Anita sk.

polgármester

 

Megszakítás