Oldal kiválasztása

Meghívó a képviselő-testületi ülésre - január 14
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. január 14-én (csütörtökön) 14:00 órakor tartja soron következő ülését, melyre tisztelettel meghívom.
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme

NAPIREND:

Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester
 
Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester
 
Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester
 
Lakitelek, 2014. november 2.

1. Tájékoztató a 2015. december 3. és 2016. január 6. közötti időszak polgármesteri munkájáról
Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester

2. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester

3. Tájékoztató azonnali önkormányzati segélyek számáról és összegéről
Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester

4. Tájékoztató az előző képviselő-testületi ülés óta megkötött szerződésekről
Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester

5. Javaslattétel a Képviselő-testület feloszlására
Előadó: Madari Andor alpolgármester

6. A háziorvosi és házi gyermekorvosi körzetek meghatározásáról szóló 6/2002. (III.13.) számú önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: dr. Pethő Anada Zsuzsa jegyző

7. 2016. évi kitüntető díjak adományozására történő felhívás közzététele
Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester

8. Zobokiné Kiss Anita polgármester jubileumi jutalmának megállapítása
Előadó: dr. Pethő Anada Zsuzsa jegyző

9. A polgármester 2016. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyása
Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester

10. Tájékoztató a polgármester szabadságolási ütemtervétől eltérő szabadság felhasználásáról
Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester

11. Nordfest Kft-vel bérleti szerződés megkötése
Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester

12. Együttműködési megállapodás a Lakiteleki Önkéntes Tűzoltó Egyesület gépjármű használatára
Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester

13. Lakiteleki Torna Egylet 2015. évi elszámolása
Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester

14. Démász-szal szemben fennálló tartozás ügyében, felhatalmazás dr. Falus Orsolya ügyvéd részére döntést előkészítő tárgyalások lefolytatására.
Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester

15. Egyéb ügyek

 

ZÁRT ÜLÉS

A Képviselő-testület ülésével kapcsolatos anyagok megvitatását Lakitelek Önkormányzat Emberi Erőforrások Bizottsága 2016. január 12-én (kedden) 9.00 órakor, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Idegenforgalmi Bizottság 2016. január 12-én (kedden) 14.00 órakor tartja.

Az üléshez kapcsolódó dokumentumok letölthetőek innen.

 

Lakitelek, 2016. január 6.

 

Zobokiné Kiss Anita
polgármester

Megszakítás