Oldal kiválasztása

Meghívó a képviselő-testületi ülésre - december 10Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. december 10-én (csütörtökön) 14:00 órakor tartja soron következő ülését, melyre tisztelettel meghívom.

 

Ülés helye:  Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme


NAPIREND:

ZÁRT ÜLÉS

Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester
 
Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester
 
Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester
 
Lakitelek, 2014. november 2.

5. Tájékoztató a 2015. november 5. és december 2. közötti időszak polgármesteri munkájáról
Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester

6. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester

7. Tájékoztató azonnali önkormányzati segélyek számáról és összegéről
Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester

8. Tájékoztató az előző képviselő-testületi ülés óta megkötött szerződésekről
Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester

9. Laki-Gazda Nonprofit Hulladékgazdálkodási Kft-vel kötött közszolgáltatási szerződés módosítása
Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester

10. Az elkülönítetten gyűjtött települési szilárd hulladék kezelésére irányuló kötelező közszolgáltatás szabályairól szóló 3/2015. (II.20.) számú önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester

11. A Képviselő-testület 2016. I. félévi munkaterve
Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester

12. Tájékoztatás az Irattár vis maior tetőfelújításáról
Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester

13. Lakiteleki Gyermekalapítvány részére vissza nem térítendő támogatás nyújtása
Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester

14. Lakitelek Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II.20.) önkormányzati rendeletének módosítása
Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester

15. A Tisza menti Köznevelési és Gyermekjóléti Társulás 2015. évi költségvetésének módosítása
Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester

16. Lakiteleki Tölgy Alapítvány részére vissza nem térítendő támogatás nyújtása
Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester

17. Lakiteleki Iskoláért alapítvány részére pénzeszköz átadás
Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester

18. Magna Produkciós Iroda Bt-vel kötött megbízási szerződés módosítása
Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester

19. Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata
Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester

20. Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás működéséhez való hozzájárulás
Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester

21. Egyéb ügyek

A Képviselő-testület ülésével kapcsolatos anyagok megvitatását Lakitelek Önkormányzat Emberi Erőforrások Bizottsága 2015. december 9-én (szerdán) 14.00 órakor, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Idegenforgalmi Bizottság 2015. december 10-én (csütörtökön) 9.00 órakor tartja.

Az üléshez kapcsolódó dokumentumok letölthetőek innen.

 

Lakitelek, 2015. december 2.

 

Zobokiné Kiss Anita
polgármester

Megszakítás