Oldal kiválasztása
Meghívó a képviselő-testületi ülésre - március 12

MEGHÍVÓ

Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete

2015. május 14-én (csütörtökön) 14:00 órakor

tartja soron következő ülését, melyre tisztelettel meghívom.

Ülés helye:  Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme

NAPIREND:

Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester
Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester
Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester
Lakitelek, 2014. november 2.

1. Beszámoló az előző képviselő-testületi ülés óta végzett polgármesteri munkáról
Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester

2. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester

3. Beszámoló az előző ülés óta kiadott segélyek számáról és összegéről
Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester

4. Beszámoló a Tiszakécske Rendőrőrs 2014. évi tevékenységéről
Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester

5. Beszámoló a Kiskunfélegyházi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2014. évi tűzvédelmi te-vékenységéről
Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester

6. A közérdekű adatok közzétételéről szóló 40/2014. (XII.11.) számú önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése
Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester

7. A településkép alakításáról és védelméről szóló 13/2013. (V.03.) számú önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester

8. Beszámoló Lakitelek Önkormányzatának 2014. évi gazdálkodásáról
Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester

9. Beszámoló a Tisza menti Köznevelési és Gyermekjóléti Társulás 2014. évi gazdálkodásáról
Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester

10. Laki-Konyha Kft. panaszkezelési szabályzatának elfogadása
Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester

11. Tájékoztatás konyhafejlesztésre benyújtható pályázati lehetőségről
Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester

12. Önkormányzati lakáspályázat kiírása
Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester

13. A Lakitelek 08/2 hrsz-ú önkormányzati ingatlan (Kapásfalusi iskola) értékesítésére kiírt pályázat zárása
Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester

14. Az Országos Polgárőr Szövetséggel kötendő együttműködési megállapodás
Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester

15. Falu-és Tanyagondnoki Szolgáltatás belső szabályzata
Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester

16. Lévai iskola szolgálati lakásának osztályteremként való igénybevétele
Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester

17. Karácsonyi díszvilágítás eszközeinek megvásárlása pályázat benyújtása
Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester

18. Tájékoztatás Autóskemping ivóvízhálózatáról
Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester

19. Autóskemping bérleti díjából származó bevétel felhasználása
Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester

20. A vásárokról és piacokról szóló 18/2001. (VI.27.) számú önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester

21. Piactér továbbfejlesztése
Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester

22. Lakitelek Iskola fejlesztés során felmerült többletmunkák jóváhagyása, kifizetése
Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester – a mellékletek egy része a bizottsági ülésen kerül kiosztásra.

23. M44 autóút nyomvonalának jóváhagyása
Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester

24. Háziorvosi feladat-ellátási tevékenység folyatásához szükséges szerződés módosítása
Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester

25. Pályázat benyújtása nyári gyermekétkeztetés támogatására
Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester

26. Víziközmű vagyonértékelést készítő cég kiválasztása
Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester

27. Vagyonkezelési szerződés bérleti szerződéssé alakítása
Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester

28. Tulajdonosi hozzájárulás sportpálya épület tető felújításához
Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester

29. Vendéglátó egység bérleti díjának csökkentése
Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester

30. Lakitelek Önkéntes Tűzoltó Egyesület szertár tervezés költségeire  támogatás biztosítása
Előadó: Madari Andor alpolgármester

31. Üdülőterületi fórum időpontjának meghatározása
Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester

32. Lakitelek 805 hrsz-ú ingatlan résztulajdon értékesítése
Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester

33. A 9/2012. (II.02.) számú önkormányzati határozat módosítása
Előadó: Dombi Sándor képviselő

34. Egyéb ügyek


ZÁRT ÜLÉS

A Képviselő-testület ülésével kapcsolatos anyagok megvitatását Lakitelek Önkormányzat Emberi Erőfor-rások Bizottsága 2015. május 12-én (kedden) 14.00 órakor, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Idegen-forgalmi Bizottságülésével összevontan tartja.

Az üléshez kapcsolódó dokumentumok letölthetőek innen.

Lakitelek, 2015. május 6.

Zobokiné Kiss Anita
polgármester

Megszakítás