Oldal kiválasztása

Meghívó

MEGHÍVÓ

Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete

2015. január 15-én (csütörtökön) 14:00 órakor

tartja soron következő ülését, melyre tisztelettel meghívom.

Ülés helye:  Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme

NAPIREND:

Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester
Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester
Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester
Lakitelek, 2014. november 2.

1. Beszámoló az előző képviselő-testületi ülés óta végzett polgármesteri munkáról
Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester

2. Beszámoló az előző képviselő-testületi ülés óta végzett alpolgármesteri munkáról
Előadó: Madari Andor alpolgármester

3. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester

4. Beszámoló az előző képviselő-testületi ülés óta megítélt önkormányzati segélyek számáról és összegéről
Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester

5. Beszámoló az előző képviselő-testületi ülés óta megkötött szerződésekről
Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester

6. Nicrol Bt.-vel kötendő egészségügyi alapellátási szerződés
Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester

7. A Polgárőrség Lakitelek Egyesület részére vissza nem térítendő támogatás nyújtása LEADER pályázat beadása kapcsán felmerült költségek finanszírozására
Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester

8. Lakitelek Közbiztonságáért Alapítvány részére visszatérítendő támogatás nyújtása LEADER pályázat megvalósítása kapcsán
Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester

9. A polgármester 2015. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyása
Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester

10. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatáshoz kapcsolódó tájékoztató
Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester

11. A Laki-Konyha Kft. könyvvizsgálójának megbízatása
Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester

12. Gondozási Központ intézményvezetői beosztására pályázati felhívás kiírása
Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester

13. A települési szilárd hulladék kezelésére irányuló kötelező közszolgáltatás szabályairól szóló rendelet módosítása – az előterjesztés később kerül megküldésre
/Az előterjesztés később kerül kiosztásra./
Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester

14. Felterjesztés a Minisztériumnak a hulladékszállítással és a gyűjtő edényzettel kapcsolatban – az előterjesztés később kerül megküldésre
/Az előterjesztés később kerül kiosztásra./
Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester

15. Kalandpark pályázat beadási, kivitelezési és jövőbeli kérdései
Előadó: Dombi Sándor képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke

16. Megállapítások a polgármesteri átadás-átvételi jegyzőkönyv alapján felmerült önkormányzati hiány mértékéről és összetételéről
Előadó: Dombi Sándor képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke

17. Lakitelek Önkormányzatának tulajdonában álló gazdasági társaságok felügyelőbizottságainak ügyrendje
Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester

18. Egyéb ügyek


 ZÁRT ÜLÉS

19.    Lakitelek Önkormányzata tulajdonában lévő lakás pályázatának lezárása
Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester

A Képviselő-testület ülésével kapcsolatos anyagok megvitatását:

Lakitelek Önkormányzat Emberi Erőforrások Bizottsága 2015. január 14-én (szerdán) 9.00 órakor,
a Pénzügyi, Településfejlesztési és Idegenforgalmi Bizottság 2015. január 14-én (szerdán) 14.00 órakor tartja.

Az üléshez kapcsolódó dokumentumok letölthetőek innen.

Lakitelek, 2014. január 8.

Zobokiné Kiss Anita
polgármester

Megszakítás