Oldal kiválasztása

Meghívó

MEGHÍVÓ

Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete

2014. december 11-én (csütörtökön) 14:00 órakor

tartja soron következő ülését, melyre tisztelettel meghívom.

Ülés helye:  Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme

NAPIREND:

Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester
Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester
Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester
Lakitelek, 2014. november 2.

1. Tájékoztató az előző képviselő-testületi ülés óta végzett polgármesteri munkáról
Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester

2. Tájékoztató az előző képviselő-testületi ülés óta végzett alpolgármesteri munkáról
Előadó: Madari Andor alpolgármester

3. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester

4. Az intézményi étkezésben részesülők nyersanyagköltségének módosítása

Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester – Az előterjesztés később kerül kiosztásra

5. Laki-Konyha tájékoztatója

Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester

6. Fogorvosi rendelő rezsiköltségéhez támogatás nyújtása

Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester

7. Lakitelek Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének módosítása

Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester

8. 239/2014.(XI.13.) számú önkormányzati határozat módosítása

Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester

9. A lakiteleki civil szervezetek részére támogatás megállapítása

Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester

10. A Képviselő-testület 2015. I. félévi munkatervének elfogadása

Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester

11. Lakiteleki fiatalok életkezdési támogatásáról szóló rendelet megalkotása (babakötvény)

Előadó: Madari Andor alpolgármester

12. Lakitelek kitüntető díjairól szóló 4/2012. (II.03.) számú önk. rendelet módosítása

Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester

13. Az üzletek éjszakai nyitva tartását korlátozó rendelet módosítása

Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester

14. A Tőserdő Turisztikai Kft. és a NORDFEST Játékpark Kft. közötti Megbízási szerződés

Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester

15. Az Önkormányzat átlátható működése

Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester

16. Önkormányzati tulajdonú lakások bérleti díjának meghatározása

Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester

17. Pályázati kiírás önkormányzati lakás bérbeadására

Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester

18. Lakitelek Közbiztonságáért Alapítvány részére visszatérítendő támogatás nyújtása LEADER pályázat megvalósítása kapcsán

Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester

19. Kémia terem felújítása az Eötvös Iskolában

Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester

20. Települési Értéktár Bizottság beszámolója

Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester

21. Lakiteleki Faluszépítő Egyesület részére vissza nem térítendő támogatás nyújtása

Előadó: Varga Zoltán

22. HÉSZ módosításának költségviselése

Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester

23. Rédeiné Bondor Klára ev. településrendezési szerződése

Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester

24. 0115/33 és 0115/30 hrsz. alatti ingatlanok, adásvételi szerződés

Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester

25. A Művelődési Ház helyiségbérleti díjának eseti meghatározása

Előadó: Belicza András képviselő

26. A Laki-Agrár Kft-vel kötött haszonkölcsön szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetése

Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester

27. Hajdú István vállalkozó részére szállítási költségek megtérítése

Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester

28. Garázsra vonatkozó bérleti szerződés megkötése

Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester

29. Tisza Asztalitenisz Baráti Kör csapatainak támogatása

Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester

30. Javaslat jutalom kifizetésére

Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester

31. Beszámoló az előző képviselő-testületi ülés óta megítélt önkormányzati segélyek számáról és összegéről

Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester

32. Beszámoló az előző képviselő-testületi ülés óta megkötött szerződésekről

Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester – Az előterjesztés később kerül kiosztásra

33. Kalandpark pályázat beadási, kivitelezési és jövőbeli kérdései

Előadó: Madari Andor alpolgármester – Az előterjesztés később kerül kiosztásra

34. Tájékoztató a polgármesteri átadás-átvételi jegyzőkönyv alapján felmerült önkormányzati hiány mértékéről és összetételéről

Előadó: Madari Andor alpolgármester – Az előterjesztés később kerül kiosztásra

35. Egyéb ügyek

ZÁRT ÜLÉS:

36. Laki-Gazda Nonprofit Kft. részére tagi hitel nyújtása

Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester

37. A Lakiteleken 2014.06.04-én létrejött tagi kölcsön szerződés módosítása

Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester

38. A Lakiteleken 2012.12.06-án létrejött tagi kölcsön szerződés

Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester

39. A Lakiteleken 2014.04.28-án létrejött tagi kölcsön szerződés

Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester

40. A Lakiteleken 2013.12.20-án létrejött tagi kölcsön szerződés módosítása

Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester

Az üléshez kapcsolódó dokumentumok letölthetőek innen.

A Képviselő-testület ülésével kapcsolatos anyagok megvitatását:

Lakitelek Önkormányzat Emberi Erőforrások Bizottsága 2014. december 9-én (kedden) 10.00 órakor,
a Pénzügyi, Településfejlesztési és Idegenforgalmi Bizottság 2014. december 9-én (kedden) 15.00 órakor tartja.

Lakitelek, 2014. december 8.

Zobokiné Kiss Anita
polgármester

Megszakítás