Oldal kiválasztása
Meghívó a képviselő-testületi ülésre - március 12

MEGHÍVÓ

Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete

2015. április 9-én (csütörtökön) 14:00 órakor

tartja soron következő ülését, melyre tisztelettel meghívom.

Ülés helye:  Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme

NAPIREND:

Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester
Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester
Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester
Lakitelek, 2014. november 2.

1. Beszámoló az előző képviselő-testületi ülés óta végzett polgármesteri munkáról
Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester

2. Beszámoló az előző képviselő-testületi ülés óta végzett alpolgármesteri munkáról
Előadó: Madari Andor alpolgármester

3. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester

4. Beszámoló az előző ülés óta kiadott segélyek számáról és összegéről
Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester

5. Beszámoló az előző ülés óta megkötött szerződésekről
Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester

6. Beszámoló a Tisza-menti Köznevelési és Gyermekjóléti Társulás Társulási Tanácsában végzett munkáról
Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester

7. A Szivárvány Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítása és egységes szerkezetbe foglalása
Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester

8. 08/2 hrsz-ú ingatlan (Kapásfalusi iskola) kijelölése értékesítésre
Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester

9. A környezetvédelemről szóló 16/2011. (IV.08.) számú önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester

10. A közérdekű adatok közzétételéről szóló 40/2014. (XII.12.) számú önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester

11. Lakitelek Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 32/2014. (XI.14.) számú önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester

12. A településkép alakításáról és védelméről szóló 13/2013. (V.03.) számú önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester

13. Lakitelek 805, 0180/5 és 0180/26 hrsz-ú önkormányzati ingatlan értékesítésére kiírt pályázat zárása
Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester

14. KEOP-4.10.0/N/14-2014-0465 számú, „Napelemes rendszer kiépítése a Gondozási Központnál”című pályázat önerő biztosítása
Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester

15. 2015. évi kitüntető díjak adományozása
Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester

16. A Tőserdő Turisztikai Kft. jegyár tervezete és a fürdőbelépő kedvezmények megtérítése a Tőserdő Kft. részére
Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester

17. Tulajdonosi hozzájárulás megadása Védelmi Központ létesítéséhez
Előadó: Madari Andor alpolgármester

18. Segítségnyújtás Mezőgecse kárpátaljai testvértelepülésünknek
Előadó: Madari Andor alpolgármester

19. A Lakitelek Önkéntes Tűzoltó Egyesület gépjármű beszerzési pályázatának támogatása
Előadó: Madari Andor alpolgármester

20. A Polgárőrség Lakitelek gépjármű beszerzési pályázatának támogatása
Előadó: Madari Andor alpolgármester

21. Bujáki Péter nemzetközi versenyekre készülő lakiteleki sportoló részére önkormányzati támogatás biztosítása
Előadó: Madari Andor alpolgármester

22. A 6/2013. (II.07.) számú határozat módosítása a Művelődési Ház bérleti díja kapcsán
Előadó: Belicza András képviselő

23. Madari Andor alpolgármesteri tisztségének megvonása
Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester

24. Egyéb ügyek

ZÁRT ÜLÉS

A Képviselő-testület ülésével kapcsolatos anyagok megvitatását Lakitelek Önkormányzat Emberi Erőfor-rások Bizottsága 2015. április 7-én (kedden) 9.00 órakor, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Idegen-forgalmi Bizottság 2015. április 7-én (kedden) 14.00 órakor tartja.

Az üléshez kapcsolódó dokumentumok letölthetőek innen.

Lakitelek, 2015. április 1.

Zobokiné Kiss Anita
polgármester

Megszakítás