Oldal kiválasztása

Pályázat kiírója:

Lakitelek Önkormányzata

6065 Lakitelek, Széchenyi körút 48.

Munkáltató:

Lakitelek Önkormányzata (székhelye: 6065 Lakitelek, Széchenyi körút 48.)

A jogviszony időtartama, foglalkoztatás jellege:

Határozatlan idejű munkaviszony, teljes munkaidő

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

–        A településüzemeltetési (a helyi közutak és tartozékainak fenntartása, közparkok és egyéb közterületek fenntartása) feladatok ellátása, munkafolyamatok szervezése, nyomon követése, ellenőrzése.

–        Köztisztaság fenntartása.

–        A munkavállalók irányítása, a jogszabályokban meghatározottak szerinti szakszerű működés, magas színvonalú szakmai munka biztosítása, szervezése, ellenőrzése.

–        Hatékony együttműködés és kapcsolattartás az önkormányzati intézményekkel

 

Munkabér és juttatások:

A munkabér és a juttatások megállapítása megegyezés szerint.

Kérjük, hogy a pályázó a pályázatban bérigényét jelölje meg!

Pályázati feltételek:

–           legalább középfokú végzettség

–           felhasználói szintű számítástechnikai ismeret

–           büntetlen előélet

–           cselekvőképesség

–           magyar állampolgárság

–           nyitott és alkalmazkodó személyiség

–           megbízhatóság

–           B kategóriás jogosítvány

A pályázat elbírálásán előnyt jelent:

            –           szakirányú, felsőfokú végzettség

–           hasonló munkakörben szerzett szakmai tapasztalat

–           önkormányzati rendszeren belül szerzett gyakorlat

Elvárt kompetenciák:

–           kiváló szintű döntési képesség, kommunikációs és tárgyalóképesség, szakma iránti elkötelezettség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

–           részletes szakmai önéletrajz

–           az iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok egyszerű másolata

–           hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálásában részt vevő személyek a teljes pályázati anyagba betekinthessenek

–           nyilatkozat a pályázattal összefüggésben a személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulásról

A tisztség betölthetőségének időpontja:

A tisztség legkorábban 2023. november 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje:

2023. november 08.

A pályázat elbírálásának határideje:

2023. november 10.

A pályázat benyújtásának módja:

–           Elektronikus úton Görögné Dudás Csilla csoportvezető részére a lakiugyvezeto@lakitelek.hu e-mail címen keresztül.

–           Személyesen: Görögné Dudás Csilla csoportvezető részére, 6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 48. Településüzemeltetési csoport irodája

A pályázati kiírással kapcsolatban további információt, Görögné Dudás Csilla csoportvezető nyújt, a 70/931-7801-es telefonszámon.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Személyes meghallgatásra csak a benyújtott írásos pályázatuk alapján alkalmasnak ítélt jelöltek esetében kerül sor. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.

Megszakítás