Oldal kiválasztása

Tájékoztatjuk a tisztelt Lakiteleki Lakosokat az alábbi, jogszabályi rendelkezésekről:

Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testületének “Lakitelek jelképeiről és névhasználatáról” tárgyú, 24/2013. (X.04.) számú rendeletében meghatározott feltételek (kérelem benyújtása, engedélyeztetési eljárás lefolytatása) megléte esetén lehetséges a Lakitelek és Tőserdő nevet magán- vagy gazdasági célokra felhasználni. A legfontosabb rendelkezés, hogy a Lakitelek vagy Tőserdő nevet, illetve megjelölést, vagy annak rövidített, toldalékos, vagy hozzákapcsolt közszóval ellátott változatának formáját bármely természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság tevékenysége vagy működése folytatásához csak Lakitelek Önkormányzatának előzetes engedélye alapján használhatja. Az engedélyeztetési eljárást a kulturális szakterülettel foglalkozó bizottság folytatja le. Aki nem e rendeletben meghatározottak szerint használja a Lakitelek, Tőserdő nevet jogszabályt sért, ellene egyéb törvényes úton kezdeményezhető eljárás.

A fenti rendelkezés értelmében Lakitelek és Tőserdő nevét, jelképeit – bármilyen formában – kizárólag Lakitelek Önkormányzatának engedélye alapján használhatják. Aki nem kér engedélyt jogszabályt sért és ellene eljárás indítható.
Kérünk mindenkit, tartsa be a fent ismertetett rendeletet és a megfelelő módon járjon el! Kérjük azokat is, akik engedély nélkül, jogellenesen már használják Lakitelek és Tőserdő nevét, jelképeit, vonják vissza azt! Amennyiben továbbra is szeretnék használni – a visszavonás után – kérjék az engedélyeztetést!

Lakitelek Önkormányzata

lakitelekcimer kozepes

 

toserdo

 

Megszakítás