Oldal kiválasztása

beve


A Biztonságos és Élhető Városokért Egyesület (BEVE – www.beve.hu) a Belügyminisztérium és a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács támogatásával, önkormányzatunkkal együttműködésben több pillérből álló prevenciós programsorozatot indít településünkön.

Építsd a biztonságot!


A „Safecity 2. – Építsd a biztonságot!” című, 2020 tavaszán kezdődő és egészen 2021 májusáig tartó projekt keretében első körben az Egyesület szakemberei készítenek egy felmérést, amely bemutatja településünk aktuális biztonsági helyzetét, valamint a lakosság szubjektív biztonságérzetét. A felmérés eredményeképp elkészülő tanulmány interjúkból, online kérdőívekből származó, valamint a szakértők helyszíni vizsgálatai során összegyűjtött adatokat rendszerezi majd. Az önkormányzat rendelkezésére bocsátott tanulmány lehetővé teszi annak megismerését, hogy milyen cselekmények, jelenségek zavarják lakosaink mindennapi életét, milyen tényezők hatnak negatívan vagy éppen pozitívan a biztonságunkra és az élhetőségre.

A felmérés elkészültét követően az Egyesület munkatársai lakossági fórumokat, workshopokat tartanak majd és a lakossággal együtt beszélik át, hogy a településünknek vannak-e olyan közösségi terei, utcái, ahol esetleg kisebb beavatkozásokkal, környezeti átalakítással jobban biztosítható lenne a biztonság és az élhetőség.

Az összejöveteleken felmerülő ötletek és tervek megvalósításra kerülhetnek, méghozzá úgy, hogy a kivitelezésbe mindannyian bevonásra kerülünk.

Az Egyesület a fentieken túl bűnmegelőzési foglalkozássorozatot indít az általános iskolában is, ahol a legnagyobbakkal, így a 7. és 8. osztályosokkal beszélnek át több, fiatalokat érintő aktuális témát (pl. iskolai zaklatás, lopás, alkohol- és kábítószer-fogyasztás stb.). Ezek közül is kiemelt jelentőséget fog kapni az épített környezet szerepe a bűnmegelőzésben, így a fiatalok elsajátíthatják, hogy miként lehet nagyobb biztonságot elérni a körülöttünk lévő környezet alakításával. Ahogy mi felnőttek, úgy a fiatalok is tervezhetnek majd, s végül terveik – az előzőekhez hasonlóan – az iskola falain belül megvalósításra kerülhetnek.

A projekt végrehajtásához szükséges forrás nem az önkormányzat költségvetését terheli, azt az Egyesület, az általa elnyert pályázati költségkeret terhére biztosítja.

Kérjük a lakosságot, hogy a projekt végrehajtásában támogassák a megvalósítókat, s bíztatunk mindenkit arra, hogy minél több eseményen, rendezvényen legyen aktív résztvevője a településünk biztonságát és élhetőségét növelni szándékozó törekvésnek!

NBT logo

 

Megszakítás