Oldal kiválasztása
Tisztelt Ügyfeleink!

Kiemelt célkitűzésünk, hogy hivatalunkat az Önök számára is átláthatóvá, nyitottá tegyük és ügyeiket gyorsan, segítőkészen, pártatlanul, felesleges bürokrácia nélkül oldjuk meg. Nálunk Önök állnak az ügyintézés középpontjában. Fontos számunkra, hogy érezzék, befizetett adóforintjaikért minőségi szolgáltatást nyújtunk. Ennek érdekében vállaljuk:

1. Biztosítjuk, hogy szolgáltatásaink igénybevételéhez szükséges elérhetőségi adataink, egyéb információink naprakészen álljanak rendelkezésükre. Ennek érdekében naprakészen frissített honlapot üzemeltetünk www.lakitelek.hu néven.

2. Segítjük eligazodásukat hivatalunkban, ügyintézőink nevüket és beosztásukat feltüntetve állnak rendelkezésükre.

3. Az Önkormányzat tisztségviselői, a polgármester és a jegyző nyitvatartási idő alatt folyamatosan rendelkezésére állnak ügyfeleinknek.

4. Az önkormányzat éves költségvetésébe minden évben előirányzatot tervezünk ügyintézésünk tárgyi, minőségi színvonalának javítására, fenntartására. Külön figyelmet fordítunk azokra, akik gyermekükkel érkeznek hozzánk, vagy fogyatékkal élnek.

5. Működésünk minőségi színvonalát a Közös Értékelési Keretrendszer (CAF) modell bevezetésével kívánjuk javítani és szinten tartani.

6. Döntéseinket alaposan, szakszerűen, tömören és közérthetően indokoljuk, s kerüljük a hivataloskodó megfogalmazásokat, hogy Önök indokainkat megismerhessék.

7. Nyomtatvány- és iratmintákat, illetve ügyintézési útmutatókat teszünk közzé a leggyakrabban előforduló ügyek intézéséhez, amelyeket a Hivatal bejáratánál az ún. Ügyfél falon elhelyezünk.

8. Közösen keressük a lehetőségeket és megoldásokat a helyi civil szervezetekkel és vállalkozásokkal arra, hogy Önöket minél magasabb színvonalon szolgáljuk. Ennek érdekében minden év márciusában a vállalkozók napja (március 1.) alkalmából fórumot rendezünk.

9. Egyszerűsítjük ügyintézésünket, elősegítjük az adminisztrációs terhek csökkentését, amelyhez várjuk javaslataikat. Az anonim javaslattétel megkönnyítésére a hivatal bejáratánál üzenetgyűjtő ládát helyeztünk el, amelyet rendszeresen figyelünk.

10. Szolgálatkészen, pontosan, udvariasan, jogszerűen és felelősségteljesen végezzük munkánkat.

11. Rendszeresen tovább képezzük ügyintézőinket, hogy munkájukat az Önök legnagyobb megelégedettségére végezzék.

12. Folyamatosan kikérjük véleményüket, javaslataikat szolgáltatásaink minőségi színvonalának javításához. Értékelésükről 8 napon belül tájékoztatást adunk.

13. Mérjük és értékeljük a szolgáltatásainkkal kapcsolatos ügyféli megelégedettséget, és a főbb tapasztalatokat közzé tesszük.

14. Hivatalunkban ügyfélvédnök képviseli az Önök érdekeit, aki 8 napon belül kivizsgálja a hivatal működésével és a kartában foglaltak megsértésével kapcsolatosan benyújtott panaszokat. A vizsgálat eredményéről írásban tájékoztatja a panaszost.

15. Rendszeresen tájékoztatót teszünk közzé vállalásaink teljesítéséről, s ebben bemutatjuk a működésünkkel és gazdálkodásunkkal kapcsolatos alapvető információkat is.

Valljuk, hogy a közigazgatás az emberekért van!

ügyfélvédnökünk
Zobokiné Kiss Anita – ügyintéző (76) 449-011
Megszakítás