Oldal kiválasztása

Polgármesteri és alpolgármesteri fogadóóra

Tisztelt lakiteleki Lakosok!

Az utóbbi időben sok panasz érkezett hivatalunkhoz azzal kapcsolatban, hogy a legtöbb kereszteződésnek nehéz a belátása az ingatlanok előtt lévő bokrok, fák, parkoló személygépjárművek miatt, amely balesetveszélyes helyzeteket okoz a közlekedésben résztvevők számára.

 

 

Lakitelek Önkormányzatának a közterületek használatáról és a köztisztaságról szóló 19/2013.(IX.06.) rendeletének 3.§ (8) bekezdése szerint

A tulajdonos köteles gondoskodni:

a) az ingatlan előtti járdaszakasz (járda hiányában egy méter széles területsáv, illetőleg, ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes terület), járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek műtárgyai, tömbtelken a külön tulajdonban álló egyes épületek gyalogos megközelítésére és körül járására szolgáló terület tisztántartásáról,

b) a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladék eltávolításáról, a téli időszakban a biztonságos gyalogos közlekedés érdekében a csúszásmentesség biztosításáról.

c) a járda felett és az ingatlan előtti zöldsávban található fák, gyalogos és gépjárműforgalmat KRESZ jelzést takaró gallyak, 2 méter alatti ágak eltávolításáról.

 

 

A fentiek alapján tisztelettel kérjük a lakosságot, legyenek szívesek az ingatlanukhoz tartozó olyan bokrokat, fákat rendszeresen megigazítani, legallyazni, amelyek gátolják a biztonságos közlekedést a település utcáin. Továbbá kérjük, hogy személygépjárműveikkel is úgy parkoljanak – különösen a sarki ingatlanok esetében -, hogy az ne akadályozza a kereszteződések belátását.

 

Segítő együttműködésüket köszönjük szépen!

Megszakítás