Oldal kiválasztása

Tisztelt Lakiteleki Lakosok!

 

 

Tájékoztatom Önöket arról, hogy a települési önkormányzatok jegyzőjének engedélyezési hatáskörébe tartozó kutak engedélyezési eljárásával kapcsolatban, az Alkotmánybíróság döntésére figyelemmel, a Kormány két intézkedést tett.

1./ Az Országgyűlés elé beterjesztett törvényjavaslat értelmében a kötelező bírságkiszabás alóli mentességi időszak 2020. december 31-ig meghosszabbodna.

2./ 2019 évben az illegális kutak engedélyeztetésére speciális eljárást dolgoznak ki.

Fentiek alapján az engedélyezési eljárás határideje 2020. december 31. A kérelem benyújtása illetékmentes, a kérelmező részéről semmilyen költséggel nem jár.

A kérelmezők nagy számára való tekintettel azonban tisztelettel kérem Önöket, hogy folyamatosan tegyenek eleget a fennmaradási engedély iránti kötelezettségük teljesítésének.

Lakitelek, 2018. november 22.

                                                                             Gondi Etelka

                                                       jegyző helyettesítésével megbízott aljegyző

Megszakítás