Elektronikus Ügyintézéshez letölthető nyomtatványok

A dokumentumok megjelenítéséhez szükséges program letölthető: innen

Tájékoztató elektronikus ügyintézéshez

 

 

Intézze önkormányzati ügyeit elektronikusan! (tájékoztató kisvideók segítségével)

 

Adóügyek:

201 Kérelem-adó-és-értékbizonyítvány-kiállításához

202 Kérelem-adóigazolás-kiállításához

203 Kérelem-fizetéskönnyités-gazdasági társaság

204 Kérelem-fizetéskönnyités-magánszemély-EV

205 Kérelem-túlfizetés-átvezetése-más-adószámlára

206 Kérelem-túlfizetés-visszautalás

 

Anyakönyvi ügyek:

301 Anyakönyvi kivonat kérelem_nyomtatvány-1

302 Címnyilvántartással kapcsolatos kérelem

303 hatósági bizonyítvány kérése együttélő személyekről

304 Kérelem anyakönyvi kivonat kiállítása iránt

305 Kiskorú személy kérelme születési családi és_vagy utónév megváltoztatására

306 Nagykorú személy kérelme születési családi és_vagy utónév megváltoztatására

 

Birtokvédelmi ügyek:

401 Birtokvedelem_nyomtatvány

402 Kérelem közösségi együttélés szabályainak megszegése miatti eljárás megindítására

 

Egyéb hatósági ügyek:

501 Fiatal mezőgazdasági termelő részére életvitelszerű tartózkodási helyének gazdálkodásra alkalmasságáról igazolás kiállítása iránti kérelem

502 Kérelem első lakáshoz jutás támogatásához

503 Kérelem lakiteleki fiatalok életkezdési támogatásához

504 Közérdekű adatigénylés megismerésére irányuló kérelem

505 Meghatalmazás közigazgatási eljárásban

506 Vándorméhészet bejelentő lap

507 Vándorméhészet kijelentő lap

 

Építéshatósági ügyek:

601 Dokumentáció útügyi szakhatósági állásfoglaláshoz

602 Dokumentáció útügyi szakhatósági megkereséshez

603 Építési engedély nélkül végezhető építési tevéenységek

604 Hiánypótlás teljesítési engedélyezési eljárásban

605 Kérelem egyéb építéshatósági eljáráshoz

606 Kérelem építésügyi hatósági engedélyezési eljáráshoz (ÉTDR)

607 Kérelem előzetes szakhatósági állásfoglaláshoz

 

Hagyatéki ügyek:

701 Póthagyatéki kérelem

 

Kereskedelmi ügyek: 

Az alábbi linken érhetőek el a nyomtatványaink: https://ohp-20.asp.lgov.hu/szolgaltatasok

Kiválasztott település : Lakitelek

 

Szociális ügyek:

901 Kérelem a _települési támogatás a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez_ megállapításához

902 Kérelem a _települési támogatás a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez_ megállapításához_

903 Kérelem a lakhatási kiadáshoz kapcsolódó hátralék rendezéséhez

904 Kérelem közterület rendeltetéstől eltérő használatára

 

Településüzemeltetés:

 

102 Közútkezelői hozzájárulás kérő nyomtatvány

103 települési támogatás iránti kérelemhez csatolandó vagyonnyilatkozat

104 Települési támogatás megállapítása iránti kérelem

105 Településképi vélemény kérő nyomtatvány