Meghívó képviselő-testületi ülésre

 

Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete 2021. október 21-én, (csütörtök) 15:00 órakor tartja soron következő rendes, nyilvános ülését, melyre tisztelettel meghívom.

 

Ülés helye: Községi Könyvtár

Tájékoztatjuk, hogy a Képviselő-testületi ülésről videó felvétel az erre irányuló, kötelezettséget megállapító jogszabály hiányában nem készül. A nyilvános ülésre minden érdeklődőt szeretettel várunk.

 

NAPIREND:

NYÍLT ÜLÉS:

1. Lakitelek Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 10.) önkormányzati rendeletének III.számú módosításáról
Előadó: Madari Róbert polgármester

2. Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testületének „A szociális igazgatásról és a szociális ellátásról ” szóló önkormányzati rendelet megalkotása
Előadó: Madari Róbert polgármester

3. Önkormányzati rendelet megalkotása a szociális célú tűzifajuttatásról
Előadó: Madari Róbert polgármester

4. A Lakiteleki Szivárvány Óvoda és Bölcsőde 2020/2021-es nevelési év feladatainak végrehajtásáról
Előadó: Madari Róbert polgármester

5. „Tűzifavásárlás” tárgyában vállalkozó kiválasztása
Előadó: Madari Róbert polgármester

6. A Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatósággal a 6065 Lakitelek, Alkotmány u. 2. sz. alatti ingatlanra kötendő bérleti szerződés tervezete
Előadó: Madari Róbert polgármester

7.„K-Sz-0137/001273/2021/ Petőfi Sándor Művelődési Ház Közösségi Színtér állandó áramellátás kiépítése” tárgyában vállalkozó kiválasztása
Előadó: Madari Róbert polgármester

8. A Vantage Tower Zrt. által javasolt bérleti szerződés-tervezet módosítás
Előadó: Madari Róbert polgármester


9. A Lakitelek, 08/5 és 08/6 hrsz.-ú ingatlanok értékesítése
Előadó: Madari Róbert polgármester


10. Lakitelek Önkormányzata 1/1 tulajdoni hányadú, 0109/7. hrsz. alatti kivett út művelési ágú ingatlan nyomvonalának telekrendezése
Előadó: Madari Róbert polgármester

11. Egyéb ügyek

 

ZÁRT ÜLÉS:

12. Önkormányzati lakás bérbeadásának meghosszabbítása közérdekű céllal
Előadó: Madari Róbert polgármester


13. Önkormányzati lakás bérbeadásának meghosszabbítása közérdekű céllal
Előadó: Madari Róbert polgármester

 

A Képviselő-testület ülésével kapcsolatos anyagok megvitatását Lakitelek Önkormányzat Emberi Erőforrások Bizottsága és Pénzügyi, Vagyongazdálkodási, Településfejlesztési és Idegenforgalmi Bizottsága 2021. október 21-én (csütörtök) 13:00 órakor (Helyszín: Községi Könyvtár) összevontan tartja.


Lakitelek, 2021. október 18.

    Tisztelettel:

                                                                     Madari Róbert sk.
                                                                     polgármester

 Az előterjesztések egyben letölthetők: INNEN