Meghívó képviselő-testületi ülésre

 

Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete 2021. július 30-án, (pénteken) 09:00 órakor rendkívüli ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

 

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme

 

Tájékoztatjuk, hogy a Képviselő-testületi ülésről videó felvétel az erre irányuló, kötelezettséget megállapító jogszabály hiányában nem készül. A nyilvános ülésre minden érdeklődőt szeretettel várunk.

 

NAPIREND:

1. Együttműködési megállapodás megkötése a Nemzeti Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft-vel
Előadó: Madari Róbert polgármester

2.„Lakitelek turisztikai fejlesztési koncepciója” című, ET-2020-02-111 azonosítószámú projekthez Tanulmány készítésére szerződéskötés
Előadó: Madari Róbert polgármester

3. TOP-1.2.1-16-BK1-2017-00008 azonosító számú, „Tőserdő turisztikai fejlesztése és Ökoturisztikai Központ megvalósítása” című projekt kivitelezési munkálatainak műszaki ellenőrzését ellátó szervezettel történő szerződéskötés
Előadó: Madari Róbert polgármester

4. TOP-1.2.1-16-BK1-2017-00008 azonosító számú, „Tőserdő turisztikai fejlesztése és Ökoturisztikai Központ megvalósítása” című projekt keretében közbeszerzési eljárás teljes körű lebonyolítását ellátó szervezettel történő szerződéskötés
Előadó: Madari Róbert polgármester

5. TOP-1.2.1-16-BK1-2017-00008 azonosító számú, „Tőserdő turisztikai fejlesztése és Ökoturisztikai Központ megvalósítása” című projekt keretében engedélyezési és kivite-lezési szintű tervdokumentáció elkészítésére szerződéskötés
Előadó: Madari Róbert polgármester

6. Lakitelek Polgármesteri Hivatal felújítása során festési, burkolási és beltéri ajtók cseréje munkálatainak elvégzésére szerződéskötés és a szükséges önerő biztosítása
Előadó: Madari Róbert polgármester

7. Lakitelek Polgármesteri Hivatal felújítása, világítás korszerűsítés munkálatainak elvégzésére szerződéskötés
Előadó: Madari Róbert polgármester

8. Lakitelek Polgármesteri Hivatal felújítása, infó- és telekommunikációs hálózat korszerűsítés munkálatainak elvégzésére szerződéskötés
Előadó: Madari Róbert polgármester

 

A Képviselő-testület ülésével kapcsolatos anyagok megvitatását Lakitelek Önkormányzat Em-beri Erőforrások Bizottsága és Pénzügyi, Vagyongazdálkodási, Településfejlesztési és Idegenforgalmi Bizottsága 2021. július 30-án (pénteken) 8.00 órakor összevontan tartja.


Lakitelek, 2021. július 28.

    Tisztelettel:

                                                                     Madari Róbert sk.
                                                                     polgármester

 Az előterjesztések egyben letölthetők: INNEN