Árvízvédelmi készültség

Lakitelek Nagyközség Önkormányzatának I. fokú árvízvédekezési államigazgatási feladat- és hatáskörében eljárva

Lakitelek Nagyközség közigazgatási területére

I. fokú árvíz- védekezési készültséget
II.
fokú árvíz- védekezési készültségre emelem
2010. december 17-én 12.00 órától


Határozatomat a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 4. §. (1) bekezdésének f.) pontjában továbbá a 7. § (1) bekezdésében és a vizek kártételei elleni védekezés szabályairól szóló 232/1996. (XII.26.) Korm. rendelet 13. §. (1) bekezdése alapján, a vízügyi igazgatási szervezet Tisza folyó árvízvédekezési készültségét elrendelő döntésével összhangban hoztam meg.


Lakitelek, 2010. december 17.

Felföldi Zoltán
polgármester