Híreink
Ma 2020. augusztus 3. hétfő, Hermina, Kira napja van.
Holnap
Domonkos, Dominika
napja lesz.

Kecskemét város térségi elérhetőségének javításaKecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata a KÖZOP-2009-3.5. „Kecskemét város térségi elérhetőségének javítása" című pályázata támogatást nyert.

A projekt jelen fázisában a helyzetelemzésnél tart, amelyet a GfK Hungária Piackutató Intézet végez a mi településünk területén is.

További információkhoz kattintson a Bővebben gombra!


Projekt célja: Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány készítése a város térségi elérhetőségét leginkább szolgáló közúthálózati fejlesztések kiválasztásával és értékelésével.

A helyzetelemzés tartalmazza:

•    Meglevő adatok összegyűjtése
•    Háztartásfelvétel
•    Kordonfelvétel
•    Keresztmetszeti felvételek
•    Fókuszcsoportok
•    Mélyinterjúk

A forgalomfelvételek tartalmazzák:

•    Háztartásfelvétel   Kecskemét   Megyei   Jogú Város vonzáskörzetében,   a   város közigazgatási határán kívül
•    Közúti és közösségi közlekedési keresztmetszeti adatgyűjtés a város közigazgatási határán kívül
•    Közúti közlekedési kordonfelvétel a város határát átlépő közutakon

Háztartásfelvétel helyszínei:.

•    Kecskemétre történő ingázás és a települések jellege
•    3-5 % mintavétel városonként és 10-22% a településekben.

A konzorcium megbízásából a felvételeket a GfK Hungária Kft. piackutató intézet bonyolítja. A kutatás célja a családok előző napon tett útvonalainak a megismerése, annak érdekében, hogy a kutatási adatok alapján a város közlekedésének színvonalát emelő intézkedések születhessenek.

A   kérdezőbiztosok   több   ezer   családot   keresnek fel,    véletlenszerűen   kiválasztva   a megkérdezendő háztartásokat.

A válaszadás önkéntes.

A kérdezőbiztosok magukkal viszik:
•    Megbízólevelet, ahol a nevük és a regisztrációs számuk van feltüntetve.
•    GfK által kiállított kérdezőbiztosi lap
•    Személyazonosságuk igazolása végett személyigazolvánnyal rendelkeznek.
•    GfK tájékoztató kártya a kutatásról-a megkérdezettnél marad.
•    Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata köszönő kártyája.

A projektről bővebb tájékoztató olvasható Kecskemét hivatalos honlapján, kattintson ide!

Lakitelek Nagyközség Önkormányzata az alábbi tulajdonában álló lakások piaci alapon történő bérbeadására pályázatot hirdet.

 

 

A pályázható lakások adatai:

 

1. Címe: 6065 Lakitelek, Szikra-Oncsa 25.
Komfortfokozata: félkomfortos
Alapterülete: 62 m2
A havi bérleti díj minimális összege: 173,- Ft/m2

2. Címe: 6065 Lakitelek, Szikra-Oncsa 4/a.
Komfortfokozata: komfortos
Alapterülete: 71 m2
A havi bérleti díj minimális összege: 358,- Ft/m2

3. Címe: 6065 Lakitelek, Muraközy u. 29.

Komfortfokozata: komfort nélküli

Alapterülete:   63 m2

A havi bérleti díj minimális összege: 71,- Ft/m2

 

4. Címe: 6065 Lakitelek, Muraközy u. 29.

Komfortfokozata: komfort nélküli

Alapterülete:   46 m2

A havi bérleti díj minimális összege: 71,- Ft/m2

 

5. Címe: 6065 Lakitelek, Muraközy u. 29.

Komfortfokozata: komfort nélküli

Alapterülete:   46 m2

A havi bérleti díj minimális összege: 71,- Ft/m2

 

6. Címe: 6065 Lakitelek, Tücsök u. 2.

Komfortfokozata: félkomfortos

Alapterülete:   49 m2

A havi bérleti díj minimális összege: 173,- Ft/m2

 

7. Címe: 6065 Lakitelek, Tücsök u. 2.

Komfortfokozata: félkomfortos

Alapterülete:   49 m2

A havi bérleti díj minimális összege: 173,- Ft/m2


8. Címe: 6065 Lakitelek, Nyíl u. 8.

Komfortfokozata: komfort nélküli

Alapterülete:   46 m2

A havi bérleti díj minimális összege: 71,- Ft/m2

 

9. Címe: 6065 Lakitelek, Nyíl u. 8.

Komfortfokozata: komfort nélküli

Alapterülete:   45 m2

A havi bérleti díj minimális összege: 71,- Ft/m2

 

10. Címe: 6065 Lakitelek, Nyíl u. 8.

Komfortfokozata: komfort nélküli

Alapterülete:   30 m2

A havi bérleti díj minimális összege: 71,- Ft/m2

 

11. Címe: 6065 Lakitelek, Nyíl u. 8.

Komfortfokozata: komfort nélküli

Alapterülete:   29 m2

A havi bérleti díj minimális összege: 71,- Ft/m2

 

12. Címe: 6065 Lakitelek, Nyíl u. 8.

Komfortfokozata: komfort nélküli

Alapterülete:   45 m2

A havi bérleti díj minimális összege: 71,- Ft/m2

 

13. Címe: 6065 Lakitelek, Szikra 46.

Komfortfokozata: komfort nélküli

Alapterülete:   58 m2

A havi bérleti díj minimális összege: 71,- Ft/m2

 

14. Címe: 6065 Lakitelek, Szikra 46.

Komfortfokozata: komfort nélküli

Alapterülete:   37 m2

A havi bérleti díj minimális összege: 71,- Ft/m2

 

15. Címe: 6065 Lakitelek, Szikra 46.

Komfortfokozata: komfort nélküli

Alapterülete:   32 m2

A havi bérleti díj minimális összege: 71,- Ft/m2

 

16. Címe: 6065 Lakitelek, Szikra 46.

Komfortfokozata: komfort nélküli

Alapterülete:   58,5 m2

A havi bérleti díj minimális összege: 71,- Ft/m2

 

17. Címe: 6065 Lakitelek, Kossuth u. 32.

Komfortfokozata: komfortos

Alapterülete:   76 m2

A havi bérleti díj minimális összege: 358,- Ft/m2


18. Címe: 6065 Lakitelek, Ady Endre u. 4.

Komfortfokozata: komfort nélküli

Alapterülete:   64 m2

A havi bérleti díj minimális összege: 71,- Ft/m2

 

19. Címe: 6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 70.

Komfortfokozata: komfortos

Alapterülete:   76 m2

A havi bérleti díj minimális összege: 358,- Ft/m2

 

20. Címe: 6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 72/a.

Komfortfokozata: összkomfortos

Alapterülete:   72 m2

A havi bérleti díj minimális összege: 495,- Ft/m2

 

21. Címe: 6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 72.

Komfortfokozata: összkomfortos

Alapterülete:   72 m2

A havi bérleti díj minimális összege: 495,- Ft/m2

 

22. Címe: 6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 46/b.

Komfortfokozata: összkomfortos

Alapterülete:   90 m2

A havi bérleti díj minimális összege: 495,- Ft/m2

 

23. Címe: 6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 46/b.

Komfortfokozata: összkomfortos

Alapterülete:   66 m2

A havi bérleti díj minimális összege: 495,- Ft/m2

 

24. Címe: 6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 46.

Komfortfokozata: összkomfortos

Alapterülete:   78 m2

A havi bérleti díj minimális összege: 495,- Ft/m2

 

25. Címe: 6065 Lakitelek, Szikra u. 5.

Komfortfokozata: komfort nélküli

Alapterülete:   70 m2

A havi bérleti díj minimális összege: 71,- Ft/m2

 

Egyéb információk:

1.      Pályázatot a Polgármesteri Hivatalban (Lakitelek, Széchenyi krt. 48.) lehet benyújtani zárt borítékban, 2010. december 17. 1200 óráig.

2.      Egy pályázó az azonos időpontban meghirdetett lakások közül legfeljebb három bérleményre tehet bérbevételi ajánlatot, mindegyikre külön nyomtatványon.

3.      Egy pályázó csak egy, az általa pályázott és megnyert lakás bérbevételére jogosult.

4.      A bérbeadó a pályázat alapján a lakást annak adja bérbe, aki a legmagasabb összegű bérleti díj megfizetését vállalja. Azonos összegű ajánlatok esetén az ingatlan jelenlegi bérlője – amennyiben valamennyi egyéb feltételnek megfelel – elő haszonbérleti joggal rendelkezik.

5.      A bérleti szerződés megkötésére 2010. december 23-án kerül sor. Nem teljesítés esetén ugyanezekkel a feltételekkel a következő helyezettel kerül sor a szerződéskötésre.
Amennyiben az első helyezett nem fizeti meg szerződéskötés előtt a vállalása szerinti összeget, a következő legkedvezőbb ajánlatot tevő pályázó lép a helyébe.

6.      A bérleti szerződés határozott időre, 2011. június 30-ig kerül megkötésre a bérlővel. A határozott idő leteltével a bérlő minden elhelyezési igény nélkül köteles elhagyni a lakást, a vele ott élőkkel együtt.

7.      A lakbér nem tartalmazza a rezsit, azt a bérlő havonta köteles megfizetni.

8.      A pályázat akkor érvényes, ha tartalmazza:

a.) a pályázó személyes adatait,

b.) a pályázó nyilatkozatát, hogy a kiírt pályázati feltételeket elfogadja,

c.) az értékelés alapját képező ajánlatot a lakbér összegére,

d.) a bérlemény hasznosítási célját (lakás, gazdasági tevékenység stb.)

9.      Amennyiben a bérlemény hasznosítási célja az ingatlan átminősítését igényli, az a bérlő feladata, és a bérlő köteles állni az ezzel kapcsolatos valamennyi költséget.

10.  A határozott idő elteltével a bérlő a lakást köteles minden elhelyezési igény nélkül kiüríteni és azt tisztán, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban a bérbeadónak visszaadni.

11.  A pályázatok előminősítését a polgármester végzi a polgármesteri hivatal vagyongazdálkodási és beruházási csoportja útján. A pályázatokat a képviselő-testület bírálja el, a bérlő személyéről a képviselő-testület dönt.

12.  A pályázat eredménye - a nyertesek értesítésével egyidejűleg - a Polgármesteri Hivatalban kifüggesztésre kerül a döntést követően haladéktalanul.

13.  Aki valótlan adatokat közöl, a pályázatból kizárásra kerül.

14.  A hirdetménnyel kapcsolatos kérdésekre a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási és Beruházási Csoport munkatársai adnak felvilágosítást a 76/449-011 telefonszámon, vagy ügyfélfogadási időben személyesen.


Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Keresés a honlapon

Otthonunk, Lakitelek újság

Otthonunk, Lakitelek újság

Magyar Falu Program

Magyar Falu Program

Választások 2019

valasztas

KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16

Asp 2020

Orvosi ügyelet telefonszáma

20/915-7063

Rendőrség telefonszámai

Segélyhívó: 112

Körzeti Megbízott:

06-20-539-5899

Programnaptár

loader

Közösségi oldalunk

Közösségi média

Kecskemét és térsége turisztikai mobilapplikáció

Kecskemét és térsége mobil app

Kecskemét és térsége rendezvényei

Kecskemét és térsége rendezvényei

Üzletek nyilvántartása

Üzletek, cégek nyilvántartásának jegyzéke