Oldal kiválasztása

Lakiteleki Torna Egylet

Köszönet a múlt évi támogatóknak!

Mint már korábban történt rá utalás, a lakiteleki sport legnagyobb támogatója a település önkormányzata, amiről elismeréssel kell szólni minden napjainkban érzékelhető nehézség ellenére is. Nehéz év volt a tavalyi. A sportegyesület vezetői, köztük a bérből, fizetésből élők is rendszeres hozzájárulással, és nem egyszer kétkezi munkával teremtették elő a működés anyagi feltételeit. Hogy mindez mit eredményezett a “kasszában,” azt mi sem példázza jobban, mint az, hogy ez az önkormányzat egyesületi működéshez nyújtott támogatásával egyenértékű forrást jelentett. Mindezek mellett igen nagy szerencse, hogy a település vállalkozói közül is voltak többen, akik ugyancsak jelentősen támogatták a működés feltételeinek megteremtésére vonatkozó erőfeszítéseket. Közülük is kiemelkedett a múlt évben a pályarekonstrukciót gépekkel, munkával, anyaggal segítő Bábel Sándor, Vankó József, Szűcs Pál, valamint az itt is említhető Gulyás Imre, Szabó Lászlóné; miként az ugyancsak hasznos és értékes segítséget nyújtó Varga Lajos, Gulyás Sándor, Kecskés János és Földvári Dezső is. Örvendetes, hogy voltak jelentős anyagi támogatók is. Közülük a Lakiteleki Takarékszövetkezetet, Gulyás Bélát, Balázs Jánost, Koncz Jánost, Tóth Jánost és Sári Tibort kell feltétlenül megemlíteni. Szólni kell ugyanakkor arról is, hogy az egyesület támogatóként tisztel mindenkit, aki az év elején megrendezett farsangi sportbálra eljött, tombolát ajánlott vagy vásárolt, segítette a megrendezést, illetve hozzájárult a rendezés a vendéglátás költségeihez.

2006-ban történt még valami, aminek ugyancsak örülhettünk. Először is ígéretet kaptunk egy minőségi mez garnitúrára, amit az idén tavasszal várhatunk. Azután kaptunk egy másik ígéretet, amelyet már tavaly be is váltottak a jótevők. Ennek köszönhetően két garnitúra felszereléshez jutottunk egyrészt a Formont Autó Kft jóvoltából, amelynek feliratát egyik garnitúránk viseli is; másrészt a Termofarm Kft-nek köszönhetően, mert a cég szintén hozzájárult egy garnitúra vásárlásához. Mivel már egyetlen olyan szerelésünk sem volt, amelyben a cserejátékosokkal együtt mindenkinek egyforma mezt jutott volna, mindhárom jótevőnknek nagyon hálásak vagyunk.

A sport, jelesül a labdarúgás népszerűsége hosszú évek óta töretlen Lakiteleken. Mint ismeretes, vannak óvis focisok, akiknek az egyesület hazai bajnoki mérkőzésein szereplési lehetőséget biztosítva igyekszik kedvében járni. Van három iskolás korcsoport, akik Fűz Jenő tanár úr vezetésével tanulják az alapokat; akiknek heti egy alkalommal, az esetleges versenyeztetésnek megfelelő terepen, füves pályánkon edzési lehetőséget biztosítunk. Számukra, ha majd sor kerül rá, a korosztályos mérkőzések megrendezését is igyekszünk segíteni. Egy pályázatunk számukra megfelelő kiskapuk, labdák beszerzését is segítheti. Van sok-sok tehetséggel, az egyesület kereteiben működő serdülő, és ugyancsak sok tehetséget felvonultató ifjúsági csapatunk; mellettük pedig újra van egy közönségszórakoztató jó játékra képes felnőtt megyei másodosztályú együttesünk. Mindezeken túl van egy igen tiszteletre méltó létszámmal, sikeresen működő öregfiú csapat; és vannak az esténként, hétvégén még enyhébb téli napokon is “pályára lépő civilek”, akik kedvteléséhez, szórakozásához a mozgás örömével párosuló játék hozzátartozik; akik közül sokan az öregfiúk hétfői edzésnapjain tartalékokkal is rendelkező nagypályás edző partnerként, csapatként is kiállnak. Semmi más nincs, ami a bajnoki mérkőzések nézőit is beszámítva képes lenne több száz lakiteleki szórakozását ilyen hosszú időn át, az év legnagyobb részében folyamatosan szolgálni. Nem lehet tehát nem bizakodni abban, hogy ennek a népes tábornak az igényeit kultúráltan, egészségesen szolgáló tevékenységnek 2007-ben is elegendő jótevője, támogatója akad.

Megszakítás