Oldal kiválasztása

 

Rendhagyó módon a hónap utolsó csütörtökjén, május 25-én tartotta meg az önkormányzat a rendes havi képviselő-testületi ülését.

Az időpont változtatás oka az volt, hogy a testületi ülés legnagyobb lélegzetvételű beszámolójához, a 2016. évi zárszámadáshoz mostanra álltak rendelkezésre teljes körűen az adatok.

Az utóbbi bő egy évben többen, több fórumon is azt állították, hogy az önkormányzat költségvetése nem tartható, valamint az önkormányzat nem gazdálkodik megfelelően az önkormányzati vagyonnal. A 2016. évi zárszámadásáról szóló rendeletből egyértelműen kiderül, hogy ezen vádak nem igazak. A két, talán legfontosabb szám, mely ezt alátámasztja, hogy az önkormányzat 2016. évi módosított pénzmaradványa 123.192.943.-Ft, melyből a kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 41.753.326.-Ft.

Zobokiné Kiss Anita polgármester asszony a zárszámadás tárgyalása során szót emelt a K&H üggyel kapcsolatban is. Elmondta, hogy bár az ügy nem tartozik bele a 2016. évi zárszámadásba, mégis szorosan kapcsolódik hozzá. Polgármester asszony reagált az egyik internetes újságban megjelent, Felföldi Zoltán korábbi polgármesterrel készített interjúra, melyben Felföldi Zoltán azt állítja:

„… az Önkormányzatnak – a teljes összegen belül csak egy kis részt kitevő perköltségen kívül – nem keletkezett semmilyen új fizetési kötelezettsége, kiadása. Mindössze arról van szó, hogy ki kell fizetnie egy olyan összeget, amelyet eredetileg is ki kellett volna …”

Polgármester asszony ezzel kapcsolatban elmondta, hogy a Felföldi Zoltán által említett perköltség 7.115.800.-Ft, mely már önmagában sem nevezhető csekély összegnek, azonban ezen kívül az önkormányzatnak a bírósági per miatt 30.913.713.-Ft késedelmi pótlékot, valamint 7.239.000.-Ft ügyvédi költséget is meg kell fizetnie. Ez összesen 45.268.513.-Ft-ot jelent, mely a település kasszájában maradt volna, ha a korábbi testület, élén a korábbi polgármesterrel nem indít bírósági pert a bankkal szemben. Ezen plusz kötelezettség még nem teljes, hisz nagy valószínűséggel a bank a Kúriai döntés óta eltelt időre további késedelmi kamatot számít fel. Az önkormányzatnak a plusz költségek mellett vissza kell fizetnie a K&H Bank által a másodfokú ítéletet követően visszautalt 44.706.319.-Ft-ot is.

A képviselő-testület végül egyhangúlag fogadta el az önkormányzat 2016. évi zárszámadását.

Megszakítás