Oldal kiválasztása

Kóbor kutyák begyűjtéseA veszettség elleni védekezés részletes szabályairól szóló 164/2008.
(XII. 20.) FVM rendelet (továbbiakban: R.) 8. § (5) pontja alapján
Lakitclck város közigazgatási területén, 2013. szeptember 30. napjától
számított 90 napig elrendelt ebzárlatot 2014. február 03-ig
meghosszabbítom.

A részletek a Bővebben gombra kattintással!

Az ebzárlat szabályai a R. 12. § alapján a következők:

(2)    Az ebzárlat tartalma alatt – a (3)-(4) bekezdésben felsorolt ebek kivételével
a) tartási helyén minden kutyát és macskát elzárva, illetőleg a kutyákat megkötve úgy kell tartani, hogy azok más állattal vagy emberrel ne érintkezhessenek; zárt udvarban a kutyák elzárását vagy megkötését mellőzni lehet, ha azok onnan ki nem szökhetnek;
b)   kutyát tartási helyéről csak pórázon vezetve és szájkosárral szabad kivinni;
c)  a település területéről kizárólag érvényes veszettség elleni védőoltással rendelkező kutyát vagy macskát és csak a hatósági állatorvos kedvező eredményű vizsgálata után és engedélyével szabad kivinni.
(3)    Az érvényes veszettség elleni védőoltással rendelkező
a)    vadászebek,
b)    a fegyveres erők és fegyveres testületek ebei,
c)    a katasztrófa-mentő ebek,
d)    a segítő és terápiás ebek, valamint a látássérült embereket vezető ebek
rendeltetési céljuknak megfelelő használatuk idejére mentesek a (2) bekezdésben foglalt korlátozás alól.
(4)  Az érvényes veszettség elleni védőoltással rendelkező pásztorebeket szabad állatok terelésére, illetve őrzésére használni, feltéve, hogy az ebzárlat nem a 8. § (5) bekezdése szerint lett elrendelve.
(5) Az ebzárlat alatt befogott kóbor húsevőket hatósági megfigyelés alá kell helyezni az ebzárlat időtartamára. Az állat hatósági megfigyelése az ebzárlat esetleges meghosszabbítása esetén sem tarthat kilencven napnál tovább. Amennyiben a kóborló eb vagy macska veszettség elleni oltottsága nem állapítható meg, és az állat befogása, illetve hatósági megfigyelése nem oldható meg biztonságosan, az állatot a kerületi főállatorvos határozatára járványügy i intézkedésként az állatvédelmi előírások megtartásával le kell ölni.
(6)   Az ebzárlat alatt húsevő állatok összevezetésével járó rendezvény nem tartható.

Jelen határozatommal megkeresem Lakitelek Önkormányzatának jegyzőjét, hogy intézkedésemet a lakossággal a helyben szokásos módon ismertesse. 
Jelen határozat ellen, annak közlésétől számított 15 napon belül a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóságához címzett, de hatóságomhoz 3 példányban benyújtott fellebbezésnek van helye. A fellebbezés illetékmentes. A fellebbezésnek a döntés végrehajtására nincs halasztó hatálya. A fellebbezés elektronikus benyújtására nincs lehetőség.

INDOKOLÁS

így határoztam, mert Lakitelek közigazgatási területén az első veszettség megállapítása óta újabb veszettség eset került megállapításra, az utolsó megállapítás 2013. november 5-én történt. Az ebzárlatot a veszettség hatósági megállapításától számított kilencven nap tartamára kell elrendelni.
A járási föállatorvos a R. 12. § (1), 15. § d) szerint köteles a veszettséggel érintett településen ebzárlatot elrendelni.
Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. Tv. 42. § (1) bekezdésének d) pontja alapján a járványügyi intézkedési elrendelő határozat fellebbezésre való tekintet nélkül végrehajtható.

Fentiek alapján a rendelkező részben foglaltak szerint határoztam.

Határozatomat az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 51. § (3) pontja, továbbá 52. § (1), valamint a 164/2008. (XII. 20.) FVM rendelet alapján hoztam meg.

Az első fokon eljáró hatóság hatáskörét és illetékességét a R. 15. § valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szerveinek kijelöléséről szóló 328/2010.(XII.27.) Kormányrendelet 4. § (2) bekezdése alapozza meg.

A fellebbezési jog lehetőségéről és feltételeiről a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi C’XL. törvény (Két.) 98. § (1), 99. § (1), 101. § (I), 102. § (1) bekezdései, a fővárosi és megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szerveinek kijelöléséről szóló 328/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 4.§ (2). valamint az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § rendelkezik.
Az azonnali végrehajthatóságot a Ket. 101. § (3) e) és (4) alapján rendeltem el.

Kovácsné dr. Magyar Katalin
járási főállatorvos


Feltöltésre került a december 14-ei
képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve.

A
letöltéséhez kattintson ide!


Feltöltésre került a december 14-ei
képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve.

A
letöltéséhez kattintson ide!

Megszakítás