Oldal kiválasztása

Meghívó képviselő-testületi ülésre

Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete 2024. május 16-én (csütörtök) 14:00 órakor tartja rendes, nyilvános ülését, melyre tisztelettel meghívom.

Ülés helye: Lakiteleki Polgármesteri Hivatal – Díszterem

NYÍLT ÜLÉS

1.Döntés Lakitelek Önkormányzata és a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek 2023. évi, éves összefoglaló ellenőrzési jelentéséről

Előadó: Madari Róbert polgármester

2.Lakitelek Önkormányzatának 2023. évi zárszámadásáról

Előadó: Madari Róbert polgármester

3.A képviselők, bizottsági elnökök és bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló 9/2007. (III.21.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előadó: Madari Róbert polgármester

4.A Család-és Gyermekjóléti Szolgálat szakmai beszámolója a 2023. évben végzett munkájáról

Előadó: Madari Róbert polgármester

5.Beszámoló a 2023. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

Előadó: Madari Róbert polgármester

6.A rendőrség épületében földszinti helyiségek ingyenes használatba adása, csökkentett munkaképességűek foglalkoztatásához

Előadó: Madari Róbert polgármester

7.„Rendezvények hangosításának beszerzése” tárgyú beszerzési eljárásban a nyertes ajánlattevő kiválasztása

Előadó: Madari Róbert polgármester

8.Lakitelek Önkormányzati kezelésű utcák útburkolatának kátyúzási munkálatai tárgyában vállalkozó kiválasztása

Előadó: Madari Róbert polgármester

9.TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BK1-2023-00011 azonosítószámú, „Komplex turisztikai fejlesztés Lakiteleken” című projekt keretében turisztikai szakértői tevékenységet ellátó szervezettel történő szerződéskötés

Előadó: Madari Róbert polgármester

10.Döntés az ÁGOTA Alapítvány támogatási kérelméről

Előadó: Madari Róbert polgármester

11.2024.évi igazgatási szünet elrendelése

Előadó: Madari Róbert polgármester

12Egyéb ügyek

Előadó: Madari Róbert polgármester

ZÁRT ÜLÉS

13.A Laki-Konyha Nonprofit Kft. 2023. évi egyszerűsített éves beszámolójának jóváhagyása

Előadó: Madari Róbert polgármester

14.A Laki-Park Nonprofit Kft. 2023. évi egyszerűsített éves beszámolójának jóváhagyása

Előadó: Madari Róbert polgármester

15.A Tőserdő Turisztikai Nonprofit Kft. 2023. évi egyszerűsített éves beszámolójának jóváhagyása

Előadó: Madari Róbert polgármester

16.Piac területén lévő üzlethelyiségek pályázat útján történő bérbeadásáról

Előadó: Madari Róbert polgármester

A Képviselő-testület ülésével kapcsolatos anyagok megvitatását Lakitelek Önkormányzata Emberi Erőforrások Bizottsága és Pénzügyi, Vagyongazdálkodási, Településfejlesztési és Idegenforgalmi Bizottsága 2024. május 16-an (csütörtök) 13 órakor összevontan tartja.

Lakitelek, 2024. május 13.
         Tisztelettel:

                                                                     Madari Róbert sk.
                                                                        polgármester

 Az előterjesztések ide kattintva egyben letölthető.

Meghívó képviselő-testületi ülésre

Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete 2024. április 25-én (csütörtök) 14:30 órakor tartja rendes, nyilvános ülését, melyre tisztelettel meghívom.

Ülés helye: Lakiteleki Polgármesteri Hivatal – Díszterem

NYÍLT ÜLÉS

 1. Lakitelek Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024.(II.16.) önkormányzati rendeletének I. számú módosításáról

Előadó: Madari Róbert polgármester 

 1. Kiskunfélegyházi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság beszámolója 2023. évi tevékenységéről

Előadó: Madari Róbert polgármester

 1. Pille Dentál Kft. telephely bejegyzési kérelme

Előadó: Madari Róbert polgármester 

 1. Megállapodás kötése fogorvosi feladat-ellátási tevékenységre a Pille Dentál Kft.-vel

Előadó: Madari Róbert polgármester

 1. Tősfürdő 2024-es árjegyzékének elfogadása

Előadó: Madari Róbert polgármester 

 1. Lakitelek-Kerekdomb kerékpárút lakott területen kívüli szakaszának átadása kezelésbe a Magyar Közút részére

Előadó: Madari Róbert polgármester 

 1. Egyéb ügyek

Előadó: Madari Róbert polgármester

 

ZÁRT ÜLÉS

 1. Önkormányzati lakás bérbeadása közérdekű céllal

Előadó: Madari Róbert polgármester 

 1. Szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztása

Előadó: Madari Róbert polgármester

 1. Jognyilatkozatok a 6065 Lakitelek, Deák Ferenc u. 9. sz. alatti ingatlanra vonatkozóan

Előadó: Madari Róbert polgármester 

 1. Piac területén lévő üzlethelyiség pályázat útján történő bérbeadásáról

Előadó: Madari Róbert polgármester

A Képviselő-testület ülésével kapcsolatos anyagok megvitatását Lakitelek Önkormányzata Emberi Erőforrások Bizottsága és Pénzügyi, Vagyongazdálkodási, Településfejlesztési és Idegenforgalmi Bizottsága 2024. április 25-én (csütörtök) 14 órakor összevontan tartja.

Lakitelek, 2024. április 22.
         Tisztelettel:

                                                                     Madari Róbert sk.
                                                                        polgármester

 Az előterjesztések ide kattintva egyben letölthető.

Meghívó képviselő-testületi ülésre

Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete 2024. március 28-án (csütörtök) 14:30 órakor tartja rendes, nyilvános ülését, melyre tisztelettel meghívom.

Ülés helye: Lakiteleki Polgármesteri Hivatal – Díszterem

NYÍLT ÜLÉS 

 1. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásról annak igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjról szóló 6/2016.(II.26.) számú rendelet módosítása

Előadó: Madari Róbert polgármester 

 1. Tiszakécske Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság beszámolója 2023. évi tevékenységéről

Előadó: Madari Róbert polgármester

 1. Beszámoló az MVM Lumen Kft. 2023. évi tevékenységéről

Előadó: Madari Róbert polgármester 

 1. A 2024/2025-ös nevelési évre az óvodai intézményekben a beiratkozás időpontjának meghatározásáról

Előadó: Madari Róbert polgármester

 1. Lakitelek Önkéntes Tűzoltó Egyesület beszámolója 2023. évi tevékenységéről

Előadó: Madari Róbert polgármester 

 1. Szabó Mihály Polgárőr Egyesület Lakitelek beszámolója 2023. évi tevékenységéről

Előadó: Madari Róbert polgármester 

 1. Támogatási megállapodás a Muzsikál az Erdő Alapítvány részére

Előadó: Madari Róbert polgármester 

 1. Lakitelek Önkormányzata és intézményei közbeszerzési terve a 2024. költségvetési évre

Előadó: Madari Róbert polgármester 

 1. Önkormányzatok a Lakhatásért felhívás keretében pályázat benyújtása

Előadó: Madari Róbert polgármester 

 1. Magyarország és a Kárpát-medence magyarok lakta települései közötti magyar-magyar kapcsolatok ápolását és fejlesztését célzó testvértelepülési programok és együttműködések támogatására pályázat benyújtása

Előadó: Madari Róbert polgármester 

 1. A polgármester 2024. évi szabadságolási ütemtervének módosítása

Előadó: Madari Róbert polgármester

 1. Közmeghallgatás, falugyűlés és külterületi fórum időpontjának meghatározása

Előadó: Madari Róbert polgármester 

 1. A Lakitelek, 039/16. hrsz. alatti ingatlan átvétele az NFK-tól

Előadó: Madari Róbert polgármester 

 1. Lakitelek Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának elfogadása

Előadó: Madari Róbert polgármester 

 1. Együttműködési megállapodás kötése a Lakiteleket Tiszaalpárral összekötő kerékpárút tervezésének beszerzésére, a tervezési költségek viselésére

Előadó: Madari Róbert polgármester

 1. A Lakitelek, Világosi dűlő 1. (0244/1 helyrajzi számú) ingatlanon lévő tanya épület rendeltetésének módosításához településképi hozzájárulás

Előadó: Madari Róbert polgármester

 1. A Lakitelek, Árpádszállási út 45. (4315 helyrajzi számú) ingatlanon lévő lakóépület garázsának rendeltetésének módosításához településképi hozzájárulás

Előadó: Madari Róbert polgármester 

 1. Egészséges települési talajok (HuMUS) felhívás keretében pályázat benyújtása

Előadó: Madari Róbert polgármester 

 1. TOP_Plusz-1.1.3-21-BK1-2023-00011 azonosítószámú, „Komplex turisztikai fejlesztés Lakiteleken” című pályázat tervezési feladatainak ellátása tárgyában szerződéskötés

Előadó: Madari Róbert polgármester 

 1. „Virágos Lakitelekért” versenykiírás 2024. évre

Előadó: Madari Róbert polgármester 

 1. Tájékoztatás NKA Közművelődés Kollégiuma pályázati felhívás keretében pályázat benyújtásáról

Előadó: Madari Róbert polgármester 

 1. Egyéb ügyek

Előadó: Madari Róbert polgármester

ZÁRT ÜLÉS

 1. Felterjesztés a Népművészet Mestere díjra

Előadó: Madari Róbert polgármester 

 1. Önkormányzati lakás bérbeadásának meghosszabbítása

Előadó: Madari Róbert polgármester

 1. Elővásárlási jognyilatkozat – Lakitelek, Cinke utca 14.

Előadó: Madari Róbert polgármester 

 1. Civil Szervezetek részére támogatás megítélése

Előadó: Madari Róbert polgármester

A Képviselő-testület ülésével kapcsolatos anyagok megvitatását Lakitelek Önkormányzata Emberi Erőforrások Bizottsága és Pénzügyi, Vagyongazdálkodási, Településfejlesztési és Idegenforgalmi Bizottsága 2024. március 28-án (csütörtök) 13 órakor összevontan tartja.

Lakitelek, 2024. március 25.
         Tisztelettel:

                                                                     Madari Róbert sk.
                                                                        polgármester

 Az előterjesztések ide kattintva egyben letölthető.

Meghívó képviselő-testületi ülésre

Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete 2024. február 15-én (csütörtök) 14:30 órakor tartja rendes, nyilvános ülését, melyre tisztelettel meghívom.

Ülés helye: Lakiteleki Polgármesteri Hivatal – Díszterem

NYÍLT ÜLÉS

  1. Lakitelek Önkormányzatának 2024. évi költségvetése

  Előadó: Madari Róbert polgármester

  1. A Gondozási Központ intézményen belül működtetett személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjról szóló 10/2017.(III.30.) rendelet módosításáról

  Előadó: Madari Róbert polgármester

  1. Beszámoló a Himalája Blue Kft. 2023. évi tevékenységéről

  Előadó: Madari Róbert polgármester

  1. Beszámoló a Laki Mancs Állatvédelmi Egyesület 2023. évi tevékenységéről

  Előadó: Madari Róbert polgármester

  1. Beszámoló a Lakiteleki Települési Értéktár Bizottság 2023. évi tevékenységéről

  Előadó: Madari Róbert polgármester 

  1. Beszámoló a Gondozási Központ 2023. évi tevékenységéről

  Előadó: Madari Róbert polgármester

  1. Beszámoló a Arady Aranka Könyvtár 2023. évi tevékenységéről valamint a 2024. évi munkaterv

  Előadó: Madari Róbert polgármester 

  1. Beszámoló a Rév Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat 2023. évi munkájáról

  Előadó: Madari Róbert polgármester 

  1. Beszámoló a Petőfi Sándor Művelődési Ház Közösségi Színtér 2023. évi munkájáról

  Előadó: Madari Róbert polgármester 

  1. A 2023/2024-es nevelési évre az intézmények nyári zárva tartási időpontjának meghatározása

  Előadó: Madari Róbert polgármester 

  1. Turisztikai egységek 2024-es árjegyzékek elfogadása

  Előadó: Madari Róbert polgármester

  1. Pályázat kiírása lakiteleki bejegyzett és nem bejegyzett civil szervezetek 2024. évi támogatására

  Előadó: Madari Róbert polgármester 

  1. évi szünidei gyermekétkeztetés

  Előadó: Madari Róbert polgármester 

  1. Cafetéria juttatás 2024. évben

  Előadó: Madari Róbert polgármester 

  1. Lakitelek, Dr. Kiss Ágoston utca stabilizálási munkálataihoz kivitelező kiválasztása

  Előadó: Madari Róbert polgármester

  1. A Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás 2024. évi költségvetésének elfogadása

  Előadó: Madari Róbert polgármester 

  1. Szikra Horgászegyesület beszámolója 2023. évi tevékenységéről

  Előadó: Madari Róbert polgármester 

  1. Tájékoztató a 2023. II. félévben megkötött szerződésekről

  Előadó: Madari Róbert polgármester 

  1. Egyéb ügyek

    Előadó: Madari Róbert polgármester

 1. ZÁRT ÜLÉS
  1. A lakiteleki 1334/2 hrsz.-ú ingatlan részbeni értékesítése

  Előadó: Madari Róbert polgármester

 

A Képviselő-testület ülésével kapcsolatos anyagok megvitatását Lakitelek Önkormányzata Emberi Erőforrások Bizottsága és Pénzügyi, Vagyongazdálkodási, Településfejlesztési és Idegenforgalmi Bizottsága 2023. február 15-én (csütörtök) 13:30 órakor összevontan tartja.

Lakitelek, 2024. február 9.
         Tisztelettel:

                                                                     Madari Róbert sk.
                                                                        polgármester

 Az előterjesztések egyben letölthető:

Megszakítás