Oldal kiválasztása

TOP-1.2.1-16-BK1 – Tőserdő turisztikai fejlesztése

top 1 2 1 16 bk1 2017 00008 d fekvo nyomdai

 

A kedvezményezett neve: LAKITELEK ÖNKORMÁNYZATA
A projekt címe: TŐSERDŐ TURISZTIKAI FEJLESZTÉSE ÉS ÖKOTURISZTIKAI KÖZPONT MEGVALÓSÍTÁSA
A szerződött támogatás összege: 199.865.799 Ft
A támogatás mértéke: 100%
A projekt befejezési dátuma: 2023.04.30
A projekt azonosító száma: TOP-1.2.1-16-BK1-2017-00008
Forrás: Európai Regionális Fejlesztési Alap

 

Tőserdő turisztikai fejlesztése, szervezett, kulturált turisztikai hasznosításhoz szükséges fogadási feltételek kialakítása, a tőserdei turisztikai programcsomag fejlesztése a Bács-Kiskun megyei egységes turisztikai arculatba, hálózatba épülve. Várt hatások: a tartózkodási idő növekedése, vendégéjszakák számának növekedése, együttműködés a térség magánszolgáltatóival, környezettudatosság terjesztése.

 

SAJTÓKÖZLEMÉNY

TŐSERDŐ TURISZTIKAI FEJLESZTÉSE ÉS ÖKOTURISZTIKAI KÖZPONT MEGVALÓSÍTÁSA CÍMŰ PROJEKT TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉSÉNEK MEGKÖTÉSÉRŐL

2021. július 16. napon hatályossá vált a Közreműködő Szervezet és Lakitelek Önkormányzata között a támogatási szerződés a TOP-1.2.1-16-BK1-2017-00008 azonosítószámú, „Tőserdő turisztikai fejlesztése és ökoturisztikai központ megvalósítása” című projekt megvalósítására. A projekt a Széchényi 2020 program keretében, 156 millió Ft vissza nem térítendő európai uniós támogatás segítségével, a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP-1.2.1-16 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés tárgyú felhívása keretében kerül megvalósításra. A projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2022. szeptember 30.

Lakitelek Önkormányzata kiemelt prioritásként kezeli a turizmus tudatos, programszerű fejlesztését, amelynek célja és eredménye a turisztikai attrakciók minőségének és vonzerejének folyamatos fejlesztése, továbbá az egyes elemek összekapcsolása, komplex termékként egységes arculat alá rendezése, amelyben az attrakciók és fejlesztések kiegészítik, erősítik egymást.

A Széchenyi 2020 program keretében megvalósuló beruházás tervezett elemei:

 • Ökoturisztikai Központ kialakítása, ökoturisztikai szolgáltatások bevezetése (ismeretterjesztés, rendezvénytér, kiállítótér, túrák kiinduló és végpontja, ajándékbolt);
 • kerékpáros pihenőhely kialakítása (információs pont, szerviz);
 • Tisza-Holtág partrendezése, a zöldfelület és az utcabútorok megújítása, élményelemek kialakítása, úszószökőkút elhelyezése a Holt-Tiszán, a Tassi-éren átívelő híd felújítása, új stég és csónakleeresztő építése

A marketing tevékenység szempontjából a terméket a „Tőserdő márkanév” jelenti, amely magában foglalja nem csak a Projekt keretében fejlesztett létesítményeket, hanem az összes, a helyszínen elérhető, szabadidő eltöltésére alkalmas turisztikai elemet, mint:

 • fürdőturizmus
 • program- és rendezvényturizmus
 • ökoturizmus
 • kerékpáros turizmus
 • horgászturizmus
 • vízi turizmus
 • lovas turizmus

Érintetlen természet, csend és nyugalom, pihenés, üdülés a Tisza mentén, ezt nyújtja Lakitelek és környéke a látogatóknak.

További információ kérhető:

tel: 76/449-011
e-mail:vagyongazdalkodas@lakitelek.hu

Záró sajtóközlemény >>

turisztika 1turisztika 2turisztika 3

turisztika 4turisztika 5turisztika 6

turisztika 7turisztika 8turisztika 9

turisztika 10

Komplex épületenergetikai korszerűsítés a lakiteleki Eötvös Iskolánál

Komplex épületenergetikai korszerűsítés a lakiteleki Eötvös Iskolánál
Kattintson a nagyobb méretű kép megtekintéséhez.

Komplex épületenergetikai korszerűsítés a lakiteleki Eötvös Iskolánál

Projekt azonosítószáma: KEOP-5.5.0/B/12-2013-0255
Összköltség: 145.505.167 Ft
Támogatás összege: 123.679.392 Ft
Támogatás intenzitása: 85%


A kivitelezés kezdetének és befejezésének az időpontja:
kezdete:2014. június 30.
befejezés: augusztus 31.

Lakitelek Önkormányzata részben már fejlesztette az intézményt, azonban ezek az energetikai jellegű fejlesztések nem adtak kellő megoldást a teljes intézménynek.  Ezen pályázat segítségével sor kerül a még szigeteletlen felső tagozatos szárny, a nyaktag és a tornaterem homlokzatának külső hőszigetelésére, a födémek szigetelésre, a régi elavult, esetenként használhatatlan nyílászárók cseréjére és a fűtési rendszer korszerűsítésére.

A fűtést hasonlóan két kazánházból látják el, melynek alapja a biomassza tüzelőanyag felhasználása. A régi elavult gázkazánok elbontásra kerülnek, melyeknek jelenleg magas az üzemeltetési költsége és alacsony a hatásfoka. A beépítendő 2 db faelgázosító és 1 db apríték tüzelésű kazán 2*2m3 puffer tartállyal kombinálva elősegíti az egyenletes, gazdaságos hőtermelést. A primer rendszer fejlesztése mellett szükséges a felső tagozatos épületszárnyban a radiátorok cseréje, mivel azok elmúltak 30 évesek és rendszeresen kilyukadnak. A fűtés optimalizálásának érdekében az újonnan beépülő és a meglévő fűtőtestekre termosztatikus szelepet helyeznek.
Az iskola fontos szerepet játszik nemcsak a település, hanem az egész térség oktatásában, ezért is elsődlegesen fontos és kiemelt az épület megújítása. A fejlesztés szervesen kapcsolódik Lakitelek fejlesztési koncepciójába, melynek egyik elsődleges szempontja a környezetterhelés csökkentése és egy egészségesebb környezet teremtése a lakosság számára.

A pályázó iskola minden fejlesztése során fontosnak tartja természetesen a fenntarthatósági és esélyegyenlőségi fejlesztéseket melyek révén még inkább európai színvonalú és esély egyenlő oktatást hozhat létre. Ezt a célt szolgálja a KEOP-2012-5.5.0/B projekt.

A projekt fő céljai:

 • Az iskola fejlesztésével megfelelő teret biztosítani a tanuláshoz
 • A környezetterhelés csökkentése
 • Esélyegyenlőség megteremtése
 • Példamutatás és oktatás a környezettudatosság mind szélesebb körű elterjesztése.

A kívánt fejlesztés egyik legszembetűnőbb hatása, hogy a projekt végére az iskola energiaköltsége a fejlesztés előtti szint közel 42%-ra esik vissza. Emellett az iskola jelentős, mintegy 56.16 tonnával csökkenti évente az üvegházhatású gázok kibocsátását. A fejlesztés pozitív hatásai kapcsán érdemes még megjegyezni, hogy az iskolában a projekt megvalósulása után mintegy 323.46 GJ/év-vel növekszik a megújuló energiahordozó felhasználás és az így megtakarított primer, azaz elsődleges energiahordozó éves mennyisége 436.53 GJ.

TOP-2.1.3-16-BK1 – Lakitelek csapadékvíz elvezetése szikkasztó árkokkal I. ütem

top 2 1 3 16

 

Pályázó neve: LAKITELEK ÖNKORMÁNYZATA
Projekt megnevezése: LAKITELEK CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉSE SZIKKASZTÓ ÁRKOKKAL
I. ÜTEM
Pályázati kiírás megnevezése: TOP-2.1.3-16-BK1-2020-00027 – Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések
Projekt helyszíne (település): Lakitelek
Megítélt összeg: 40 000 000 .- HUF
Támogatás aránya: 100%
Támogatási döntés dátuma:  2020.08.10
Forrás: EURÓPAI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ALAP
Projekt összköltség: 40 000 000 .- HUF

 

Jelen projekt keretében első lépésként a pályázatban megjelölt tervezés került beszerzésre. A vízjogi engedélyes terv elkészítése folyamatban van. A vízjogi engedély megszerzését követően kerül sor a kiviteli tervek elkészítésére, a tervezői költségvetéssel.

Ezt követően kerül beszerzésre a műszaki ellenőri tevékenység illetve a kivitelező kiválasztása. Következő lépésben indul a kivitelezés. Ebben az ütemben a következő utcákban létesülnek csapadékvíz szikkasztó árkok:

Martinovics u. hrsz. 5/24,
Zrínyi u. hrsz. 412,
Rózsa u. I. hrsz. 780,
Szikra u. hrsz. 771,
Rózsa u. II. hrsz. 748,
Móricz Zs. út hrsz. 1326/1,
Muraközi u. hrsz. 1326/37,
Hankovszky u. hrsz. 1326/77,
Zalán u. hrsz. 1329,
Vasút u. hrsz. 1076/46, 1065,
Kinizsi P. – Vak Bottyán sarka hrsz. 296

Párhuzamosan zajlik a szemléletformáló kampány az óvodások bevonásával.
A BKMFÜ végzi konzorciumi megállapodás keretében a projektmenedzsment feladatokat. A kötelező nyilvánosság biztosítását pedig külső szolgáltató igénybevételével kívánjuk teljesíteni.

Ezen tevékenységek keretében a következő eredményeket fogjuk elérni:
743,2 fm szikkasztó árok kiépítése.

A kivitelit dokumentáció IDE kattintva érhető el.

A kivitelit dokumentáció IDE kattintva érhető el.

TOP-3.1.1-15-BK1 – Kerékpárút építés Kerekdomb és Lakitelek között

top 3 1 1 15

 

A kedvezményezett neve: LAKITELEK ÖNKORMÁNYZATA
A projekt címe: Kerékpárút építés Kerekdomb és Lakitelek között
A szerződött támogatás összege: 275.976.000 Ft
A támogatás mértéke: 100%
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2021.11.30.
A projekt azonosító száma: TOP-3.1.1-15-BK1-2016-00007
Forrás: Európai Regionális Fejlesztési Alap

 

Lakitelek Önkormányzata kerékpárút építési beruházása a Tiszakécskei közigazgatási határtól a Tősfürdő bejáratáig.

A beruházás általános célja, hogy olyan, a fenntartható közlekedés feltételeit megteremtő és erősítő közlekedésfejlesztési intézkedés valósuljon meg Lakitelek és Kerekdomb között, mely hozzájárul a lakosság biztonságos, akadálymentes és közvetlen napi ingázáshoz, emellett a szén-dioxid kibocsátás csökkentéséhez, az élhető környezet és közlekedés kialakulásához, ezzel elősegítve a települések lakosainál a társadalmi szempontból hasznosabb és erőforrás hatékonyabb közlekedési mód választását.

A kerékpárútszakasz megépítése hozzájárul a magyarországi folytonos kerékpárhálózat megteremtéséhez, kiegészíti Lakitelek kiterjedt kerékpár útvonalait, elősegíti a kistérségi kohézió szorosabbá válását.

Intézze önkormányzati ügyeit elektronikusan!

https://alkalmazaskozpont.asp.lgov.hu/sites/asp/files/2019-10/ugyintezes.jpg

A továbbtanulás finanszírozása sosem egyszerű feladat, de a szociális támogatási kérelem benyújtása nem jelent gondot.
Intézze önkormányzati ügyeit elektronikusan!

Egy vállalkozás bővítése sosem egyszerű feladat, de a behajtási engedélyek kérése már nem jelent gondot.
Intézze önkormányzati ügyeit elektronikusan!

Egy esküvő megszervezése sosem egyszerű feladat, de a születési anyakönyvi kivonat kiállítása már nem jelent gondot.
Intézze önkormányzati ügyeit elektronikusan!

Egy szálláshely beindítása sosem egyszerű feladat, de annak nyilvántartásba vétele már nem jelent gondot.
Intézze önkormányzati ügyeit elektronikusan!

Az új szokások kialakítása sosem egyszerű feladat, de a gépjárműadó mentesség bejelentése már nem jelent gondot.
Intézze önkormányzati ügyeit elektronikusan!

Egy új iroda berendezése sosem egyszerű feladat, de az adóegyenleg lekérdezése már nem jelent gondot. Intézze hivatalos ügyeit elektronikusan!

Egy vállalkozás üzemeltetése sosem egyszerű feladat, de a helyi iparűzési adó bevallás már nem jelent gondot.
Intézze hivatalos ügyeit elektronikusan!

 

 

Megszakítás