Oldal kiválasztása

A parlagfű elleni védekezésről

Megkezdődött az idei évben is a parlagfű elleni védekezés. A Bács- Kiskun Megyei Kormányhivatal parlagfű elleni védekezéséről kiadott sajtótájékoztató közleményét az alábbiakban olvashatja.

A parlagfű elleni hatékony fellépés jogszabályi alapját a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény (továbbiakban: Tfvt.), az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi CXVI. törvény (továbbiakban: Éltv.), a parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának, valamint az állami, illetve a közérdekű védekezés költségei megállapításának és igénylésének részletes szabályairól szóló 221/2008. (VIII. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Vhr.) teremti meg.

A törvényi rendelkezés értelmében a földhasználó köteles adott év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni és azt követően, ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani. Különös figyelmet követelnek az év előrehaladtával azok az ingatlanok, melyek június 30-i határidőre gyomtalanítva voltak, hiszen általános tapasztalat, hogy az időjárástól függően ezek az ingatlanok augusztus közepére-végére újra parlagfűvel borítottak lesznek. Az aratások végeztével a tarlómunkálatokra is érdemes odafigyelni, mivel az elhanyagolt tarlók pollenkibocsátása igen nagymértékű lehet. Az ingatlanügyi hatóság – azaz a földhivatal – végzi külterületen az ellenőrzéseket, mely kiterjed a kultúrnövénnyel fedett ingatlanokra is. Az ellenőrzések során feltárt parlagfűvel fertőzött területekről a földhivatal értesíti a Növény- és Talajvédelmi igazgatóságot.  

A hatályos jogszabályok szerint belterületen a jegyző, külterületen a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága 2012. június 30. napját követően, köteles hatósági eljárást indítani azon ingatlantulajdonosokkal, földhasználókkal szemben, akik elmulasztották a védekezési kötelezettségüket teljesíteni.

Külterületen a Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság, míg belterületen a jegyző jogosult a közérdekű védekezést elrendelni, a növényvédelmi bírság megállapítása azonban minden esetben a Növény- és Talajvédelmi Igazgatóságunk feladata.

Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a közérdekű védekezést elrendelő határozat fellebbezésre tekintet nélkül azonnal végrehajtható és a közérdekű védekezés során felmerült költségek az ügyfeleket terhelik.

A növényvédelmi bírság mértéke a terület nagyságától és fertőzöttségének mértékétől függően 15.000 forinttól 5.000.000 forintig terjedhet.

A  meg nem fizetett bírság és költség adók módjára behajtható.

Megszakítás