Oldal kiválasztása

A november 12-i testületi ülésen történt

A hagyományoknak megfelelően, a hónap második csütörtökjén tartotta ülését a képviselő-testület. Napirend előtt Dombi Sándor képviselő írásban benyújtotta lemondását Zobokiné Kiss Anita polgármesternek.

A képviselő lemondásában harminc napos határidőben (december 12 a lemondásának napja) kötötte ki, a még hátralévő önkormányzati munkáját. Vita kerekedett a jövő évi belső ellenőri munkával kapcsolatban. A belső ellenőr három civil szervezetnél: Tölgy Alapítvány, Önkéntes Tűzoltó Egyesület, és a Faluszépítő Egyesület kívánt ellenőrzést folytatni. Olajos Istvánnak viszont az volt a kérése, hogy a Faluszépítő Egyesület helyett a Lakiteleki Torna Egyletet vizsgálja a belső ellenőr. A cserét megszavazták a képviselők. Szintén vitát váltott ki az is a képviselők között, hogy az elkövetkezendő időben, hol helyezzék el a családsegítő szolgálatot. Több alternatíva is felmerült. Szó volt a művelődési ház helyiségéről, a téli időszakban nem használt orvosi rendelőről, de a Széchenyi krt-i önkormányzati lakásról is. Ez utóbbit szavazta meg a képviselők többsége. A polgármester ezt felelőtlen döntésnek ítélte, mert túlságosan sokat kellene költeni az átalakításra, mivel akadálymentessé kell tenni.

Szó volt az önkormányzati dolgozók jutalmazásáról is. Összesen 2,4 millió forintot kell még a költségvetésből az intézmények megtakarításaihoz tenni, hogy kifizethető legyen a jutalom, amit az intézményi vezetők differenciálnának. Madari Andor úgy fogalmazott, hogy jó szívvel nem tudja a jutalmat megszavazni. A képviselők végül is négy igen és három tartózkodás mellett elfogadták a fejenkénti ötvenezer forintos jutalmat.

Bende László képviselő az elmúlt évi zárszámadásról fejtette ki véleményét. Elmondta, hogy a módosítás mindenképpen szükséges ahhoz, hogy valós képet kapjunk a szabadon felhasználható pénzeszközről, mely a módosítást követően 10.740 ezer forint.

Az egyebek napirendi pontok között Zobokiné Kiss Anita tételesen cáfolta azokat a pontokat, melyeket Madari Andor egy éves értékelésében  írt le, az egyik internetes portálon. A polgármester hangsúlyozta, olyan információkat közölt az alpolgármester, amelyek nem felelnek meg a valóságnak. Madari Andor a cáfolatokra nem tudott reagálni. A polgármester beszélt arról is, hogy a közösségi érdekeket az egyéni érdekek elé kell helyezni.

A településvezető azt kérdezte Olajos Istvántól, hogy elmarad-e az iskola Erzsébet-Katalin bálja. Az iskolaigazgató válaszában elmondta, hogy sajnálatos módon nagyon kevés, mindössze harminc-negyven jegyet adtak el, így nem tartják meg. Hozzáfűzte azt is, hogy hallott olyan hangokat, hogy a szülők, ellene való tiltakozásul nem váltottak jegyet a rendezvényre.

A testületi ülésről készült videó felvételt hamarosan láthatják majd az érdeklődők az önkormányzat honlapján.

Képek:

A november 12-i testületi ülésen történt   A november 12-i testületi ülésen történt   A november 12-i testületi ülésen történt

Megszakítás