Oldal kiválasztása
Megnevezés Mérték-egység 2006 2007. évi
terv
Költségvetés: eredeti terv eFt 1.465.758 1.471.868
kiadás: tény eFt 1.216.180
teljesítés %
Felhalmozás: kiadások eFt 511.941 724.920
összes kiadás % 42 49,5

Lakosság száma 4616 4645
Bölcsőde létszám 24
Óvodás létszám 150
Általános iskolás létszám 423
Háziorvosi körzetek száma db 3
Fogorvosi körzetek száma db 1
Idősek Otthona bentlakói 13
Idősek Klubját igénybevevők 35
Önkormányzat által foglalkoztatottak 170
Polgármesteri Hivatalnál 21
Óvoda, iskola, művelődés 74
Bölcsőde, Idősek Otthona 18
Falugondnokság 43
Egyéb foglalkoztatottak létszáma 14
Ivóvíz hálózat km
Ivóvíz vezetékre rákapcsolt lakás db
Összes belterületi út km
kiépített, burkolt km
Vezetékes gázellátásba bekapcsolt lakás db

 

Megszakítás