Oldal kiválasztása
Megnevezés Mérték-egység 2002 2003 2004 2005
Költségvetés: eredeti terv eFt 539.538 635.102 730.042 427.437
kiadás: tény eFt 559.768 629.325 789.293 488.874
teljesítés %
Felhalmozás: kiadások eFt 41.072 21.010 128.993 23.321
összes kiadás % 7,3 3,3 16,3 5,2

Lakosság száma 4599 4609 4627 4599
Bölcsőde létszám 24 27 27 21
Óvodás létszám 141 139 149 143
Általános iskolás létszám 434 447 434 433
Háziorvosi körzetek száma db 3 3 3 3
Fogorvosi körzetek száma db 1 1 1 1
Idősek Otthona bentlakói 13 13 13 13
Idősek Klubját igénybevevők 38 41 35 36
Önkormányzat által foglalkoztatottak 166 172 179 171
Polgármesteri Hivatalnál 20 20 20 20
Óvoda, iskola, művelődés 72 71 74 72
Bölcsőde, Idősek Otthona 20 20 20 20
Falugondnokság 45 47 45 45
Egyéb foglalkoztatottak
létszáma
9 14 20 14
Ivóvíz hálózat km 48,8 48,8 50 47,9
Ivóvíz vezetékre rákapcsolt lakás db 1625 1638 1668 1620
Összes belterületi út km 24 24 24 24
kiépített, burkolt km 18 21 21 18
Vezetékes gázellátásba bekapcsolt lakás db 1662 1662 1668 1520
Öszes lakás db 1904 1915 1921 1894

 

Megszakítás