Oldal kiválasztása
Megnevezés Mérték-egység 1998 1999 2000 2001
Költségvetés: eredeti terv eFt 281.223 317.108 360.143 427.437
kiadás: tény eFt 351.880 352.601 423.976 488.874
teljesítés % 125,12 111,19 117,72
Felhalmozás: kiadások eFt 14.540 20.935 14.262 23.321
összes kiadás % 4,13 5,94 3,36 5,2

Lakosság száma 4569 4598 4599 4599
Bölcsőde létszám 20 18 21
Óvodás létszám 152 158 157 143
Általános iskolás létszám 439 431 431 433
Háziorvosi körzetek száma db 3 3 3 3
Fogorvosi körzetek száma db 1 1 1 1
Idősek Otthona bentlakói 13 13 13 13
Idősek Klubját igénybevevők 36 53 48 36
Önkormányzat által foglalkoztatottak 172 152 171
Polgármesteri Hivatalnál 20 20 20
Óvoda, iskola, művelődés 48 52 72
Bölcsőde, Idősek Otthona 20 20 20
Falugondnokság 57 43 45
Egyéb foglalkoztatottak
létszáma
27 17 14
Ivóvíz hálózat km 47,9 47,9 47,9
Ivóvíz vezetékre rákapcsolt lakás db 1605 1616 1620
Összes belterületi út km 24 24 24
kiépített, burkolt km 18 18 18
Vezetékes gázellátásba bekapcsolt lakás db 1252 1292 1520
Öszes lakás db 1873 1884 1894

 

Megszakítás