Híreink
Ma 2020. május 30. szombat, Janka, Zsanett napja van.
Holnap
Angéla, Petronella
napja lesz.

Az óvodai beiratkozással kapcsolatos tájékoztató

A Lakiteleki Szivárvány Óvoda és Bölcsőde lakiteleki óvodáiba a 2020/2021. nevelési évre történő beiratkozás idejéről, az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő eljárásról. Lakitelek Önkormányzata, mint a Lakiteleki Szivárvány Óvoda és Bölcsőde (6065 Lakitelek, Kiss János u. 1/a) fenntartója, „A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról" szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20.§ (1) bekezdése alapján, az alábbi közleményt teszi közzé:

Értesítjük az érintett szülőket, hogy a Lakiteleki Szivárvány Óvoda és Bölcsőde lakiteleki óvodáiba a 2020/2021. nevelési évre történő óvodai beiratkozásra az alábbi időpontokban kerül sor:

2020. április 21-22. (kedd-szerda)

8.00 órától 17.00 óráig

Lakitelek, Kiss János utca 1/a

Azonban a Kormány 48/2020. (III. 19.) Korm. rendelete az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzetre való tekintettel az óvodai beiratkozásra online kerül sor a kitöltött Felvételi kérelem (itt letölthető melléklet) beküldésével

2020. április 21-22-ig

az Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

e-mail címen.

A gyermek óvodai beíratásához szükséges közokiratok, dokumentumok, amelyeket kérünk beszkennelve, lefényképezve mellékelni a kitöltött Jelentkezési laphoz, és elküldeni az Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre:

 • a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya),
 • a szülő személyi azonosító- és lakcímét igazoló hatósági igazolvány (személyi igazolvány, lakcímkártya)
 • a gyermek TAJ kártyája,
 • a gyermek anyakönyvi kivonata,
 • amennyiben a gyermek tartós beteg, az erről szóló igazolás
 • amennyiben gyermekük szakértői véleménnyel rendelkezik a sajátos nevelési igényről, az erről szóló szakvélemény,
 • amennyiben gyermekük szakértői véleménnyel rendelkezik a beilleszkedési, tanulási, magatartási zavar megállapításáról, az erről szóló szakvélemény.

A kötelezően beküldött lakcímkártyák, személyi igazolvány, TAJ kártya, anyakönyvi kivonat a jogosultság megállapításához szükséges. A megadott adatokat bizalmasan kezeljük, harmadik félnek nem adjuk tovább, ezeket nem tároljuk, az e-maileket, adatokat tartalmazó mellékleteket az adategyeztetés után töröljük. A kitöltött jelentkezési lapokat nyomtatjuk ki, amely szükséges az óvodai felvételi előjegyzési naplóba történő bejegyzéshez.

Tájékoztatjuk, hogy a humánjárvány miatt a személyes interakciókat a lehetőség szerint igyekszünk csökkenteni, ezért az általános gyakorlattal ellentétben kérünk másolatot a személyes okmányaikról. A személyes adataik és személyes okmányaik másolatainak adatkezelése az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5.§ a) és c) pontjában előírtakon alapul, mert az a jogi kötelezettségünk teljesítéséhez (a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben előírt kötelezettségek) és az Ön és más személy életét, testi épségét fenyegető közvetlen veszély megelőzéséhez szükséges.

A már óvodába járó gyermeket nem kell beíratni!

Óvodába történő beíratásra köteles gyermek, illetve óvodába felvehető gyermek:

 • kötelező az óvodába beíratni azokat a gyermekeket, akik 2020.augusztus 31-ig betöltik a 3. életévüket.
 • Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

A Lakiteleki Szivárvány Óvoda és Bölcsőde lakiteleki óvodáinak felvételi körzete:

 • Lakitelek község közigazgatási területe.
 • Az illetékességi és működési körön kívüli településekről, szabad kapacitás esetén vehető fel gyermek a köznevelési intézménybe.

Az óvodáztatási kötelezettség nem teljesítése esetén alkalmazható jogkövetkezmények:

A Nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény 8.§ (2) bekezdése alapján: „A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.”

A 2020/2021-es nevelési évben a 2017. augusztus 31-ig született gyermekek számára kötelező az óvodai beiratkozás.

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247.§ a) pontja értelmében szabálysértést követ el. A szabálysértés elkövetője pénzbírsággal büntethető.

Az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai felvétele.

A Lakiteleki Szivárvány Óvoda és Bölcsődébe felvehető integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek felvételénél a nevelési intézmény alapító okiratában foglaltak az irányadóak. Az alapító okirat tartalmazza, hogy az óvoda melyik sajátos nevelési igényű gyermek ellátására jogosult.

Az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapja, a jogorvoslati eljárás szabályai:

Az óvoda vezetője határozati formában közli a szülővel

 • az óvodai felvételi, átvételi vagy a kérelem elutasítására vonatkozó döntését.

Az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapja 2020. május 20-a.

A felvételi kérelem elutasítása esetén hozott határozat ellen a szülő a jegyzőnek címzett, de az óvoda vezetőjének átadott, írásba foglalt jogorvoslati kérelmet nyújthat be. A jegyző a jogorvoslati kérelmet elbírálja és megteszi a szükséges intézkedést. A jogorvoslati kérelem benyújtásának határideje: a felvételi kérelem elutasításáról szóló határozat közlését követő 15 napon belül.


Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Keresés a honlapon

Otthonunk, Lakitelek újság

Otthonunk, Lakitelek újság

Választások 2019

valasztas

KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16

Asp 2020

Orvosi ügyelet telefonszáma

20/915-7063

Rendőrség telefonszámai

Segélyhívó: 112

Körzeti Megbízott:

06-20-539-5899

Programnaptár

loader

Közösségi oldalunk

Közösségi média

Kecskemét és térsége turisztikai mobilapplikáció

Kecskemét és térsége mobil app

Kecskemét és térsége rendezvényei

Kecskemét és térsége rendezvényei

Üzletek nyilvántartása

Üzletek, cégek nyilvántartásának jegyzéke